ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
Τηλέφωνο 210 728 6349
E-mail
Ιδιότητα Διοικητικό Προσωπικό
Τμήμα Γενική Διεύθυνση: Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία,
Διεύθυνση: Αρεταίειο Νοσοκομείο
Ταχυδρ. Διεύθυνση Νοσοκομείο «Αρεταίειο», Βασ. Σοφίας 76, Αθήνα,
115 28  
Αρ. Γραφείου

επιστροφή