ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟΥ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
Τηλέφωνο 210 727 7671
E-mail  
Ιδιότητα Χώρος
Τμήμα Σχολή: Φιλοσοφική,
Τμήμα: Διδασκαλείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας
Ταχυδρ. Διεύθυνση Πανεπιστημιόπολη, Ιλίσια,
157 84  
Αρ. Γραφείου ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟΥ, ΙΣΟΓΕΙΟ

επιστροφή