ΠΑΠΑΘΕΟΧΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Τηλέφωνο 210 746 2300, 210 746 2400
E-mail  
Ιδιότητα Διοικητικό Προσωπικό
Τμήμα Γενική Διεύθυνση: Ανεξάρτητες Οντότητες,
Διεύθυνση: Επιστασία Πανεπιστημιακών Κτηρίων
Ταχυδρ. Διεύθυνση Μικράς Ασίας 75, Γουδή,
115 27  
Αρ. Γραφείου ΠΥΛΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

επιστροφή