ΕΥΓΕΝΙΔΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ
Τηλέφωνο 210 720 8100
E-mail  
Ιδιότητα Χώρος
Τμήμα Γενική Διεύθυνση: Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία,
Διεύθυνση: Ευγενίδειο Θεραπευτήριο
Ταχυδρ. Διεύθυνση Νοσοκομείο «Ευγενίδειο», Παπαδιαμαντοπούλου 20, Γουδή,
115 28  
Αρ. Γραφείου

επιστροφή