ΑΙΓΙΝΗΤΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
Τηλέφωνο 210 728 9400
E-mail  
Ιδιότητα Χώρος
Τμήμα Γενική Διεύθυνση: Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία,
Διεύθυνση: Αιγινήτειο Νοσοκομείο
Ταχυδρ. Διεύθυνση Νοσοκομείο «Αιγινήτειο», Βασ. Σοφίας 72-74, Αθήνα,
115 28  
Αρ. Γραφείου

επιστροφή