ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
Τηλέφωνο 210 728 6000
E-mail  
Ιδιότητα Χώρος
Τμήμα Γενική Διεύθυνση: Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία,
Διεύθυνση: Αρεταίειο Νοσοκομείο
Ταχυδρ. Διεύθυνση Νοσοκομείο «Αρεταίειο», Βασ. Σοφίας 76, Αθήνα,
115 28  
Αρ. Γραφείου

επιστροφή