ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΛΚΕ ΠΑΝ/ΛΗΣ
Τηλέφωνο 210 727 5069
E-mail  
Ιδιότητα Χώρος
Τμήμα Γενική Διεύθυνση: Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας,
Διεύθυνση: Ε.Λ.Κ.Ε.,
Τμήμα: Τμήμα Πληροφοριακών Συστημάτων
Ταχυδρ. Διεύθυνση Πανεπιστημιόπολη, Ιλίσια,
157 84  
Αρ. Γραφείου

επιστροφή