ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΘΜ/006
Τηλέφωνο 210 368 8900
E-mail  
Ιδιότητα Χώρος
Τμήμα Γενική Διεύθυνση: Ανεξάρτητες Οντότητες,
Διεύθυνση: Κέντρο Λειτουργίας & Διαχείρισης Δικτύου
Ταχυδρ. Διεύθυνση Θεμιστοκλέους 6, Αθήνα,
106 78  
Αρ. Γραφείου

επιστροφή