ΠΛΑΤΑΝΟΥ ΑΓΛΑΙΑ
Τηλέφωνο 210 360 2715
E-mail
Ιδιότητα Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π.)
Τμήμα Γενική Διεύθυνση: Δ/νση Βιβλιοθηκών,
Διεύθυνση: Δ/νση Βιβλιοθηκών,
Τμήμα: Βιβλιοθήκη Επιστημών της Αγωγής
Ταχυδρ. Διεύθυνση Δραγατσανίου 4, Αθήνα,
105 55  
Αρ. Γραφείου Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστημών της Αγωγής - Βιβλιοθήκη Π.Τ.Δ.Ε.

επιστροφή