ΒΛΑΜΗ ΑΡΓΥΡΩ
Τηλέφωνο 210 746 1432
E-mail
Ιδιότητα Διοικητικό Προσωπικό
Τμήμα Γενική Διεύθυνση: Δ/νση Βιβλιοθηκών,
Διεύθυνση: Δ/νση Βιβλιοθηκών,
Τμήμα: Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ταχυδρ. Διεύθυνση Δήλου 1, Γουδή,
115 27  
Αρ. Γραφείου

επιστροφή