ΘΥΡΩΡΕΙΟ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΠΛΑΝΩΝ 6
Τηλέφωνο 210 368 9588
E-mail  
Ιδιότητα Χώρος
Τμήμα Γενική Διεύθυνση: Ανεξάρτητες Οντότητες,
Διεύθυνση: Επιστασία Πανεπιστημιακών Κτηρίων
Ταχυδρ. Διεύθυνση Καπλανών 6, Αθήνα,
106 80  
Αρ. Γραφείου

επιστροφή