ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ
Τηλέφωνο 210 368 9523
E-mail  
Ιδιότητα Χώρος
Τμήμα Γενική Διεύθυνση: Ανεξάρτητες Οντότητες,
Διεύθυνση: Ιστορικό Αρχείο
Ταχυδρ. Διεύθυνση Σκουφά 45, Αθήνα,
106 72  
Αρ. Γραφείου

επιστροφή