ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗ ΠΕΛΑΓΙΑ
Τηλέφωνο 210 727 7940
E-mail
Ιδιότητα Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π.)
Τμήμα Σχολή: Φιλοσοφική,
Τμήμα: Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Ταχυδρ. Διεύθυνση Πανεπιστημιόπολη, Ιλίσια,
157 84  
Αρ. Γραφείου κυψέλη 411

επιστροφή