ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ 18Β ΚΑΙ 18Γ
Τηλέφωνο 210 746 1299
E-mail  
Ιδιότητα Χώρος
Τμήμα Γενική Διεύθυνση: Ανεξάρτητες Οντότητες,
Διεύθυνση: Κέντρο Λειτουργίας & Διαχείρισης Δικτύου
Ταχυδρ. Διεύθυνση Θηβών 2, Περιοχή Γουδη,
115 27  
Αρ. Γραφείου

επιστροφή