ΛΙΑΖΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ
Τηλέφωνο 210 368 9529
E-mail
Ιδιότητα Διοικητικό Προσωπικό
Τμήμα Γενική Διεύθυνση: Ανεξάρτητες Οντότητες,
Διεύθυνση: Ιστορικό Αρχείο
Ταχυδρ. Διεύθυνση Σκουφά 45, Αθήνα,
106 72  
Αρ. Γραφείου ΙΣΟΓΕΙΟ

επιστροφή