ΓΡΑΦΕΙΟ 2 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΡΥΤΑΝΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Τηλέφωνο 210 368 9706
E-mail  
Ιδιότητα Χώρος
Τμήμα Γενική Διεύθυνση: Κεντρική Διοίκηση,
Διεύθυνση: Γραφείο Αναπληρωτή Πρύτανη Ερευνητικής Πολιτικής και Ανάπτυξης
Ταχυδρ. Διεύθυνση Πανεπιστημίου 30, Αθήνα,
106 79  
Αρ. Γραφείου

επιστροφή