ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ - ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΡΙΟ (4) ΠΜΣ ΤΕΑΠΗ
Τηλέφωνο 210 368 9313
E-mail  
Ιδιότητα Χώρος
Τμήμα Γενική Διεύθυνση: Δ/νση Βιβλιοθηκών,
Διεύθυνση: Δ/νση Βιβλιοθηκών,
Τμήμα: Βιβλιοθήκη Επιστημών της Αγωγής
Ταχυδρ. Διεύθυνση Σταδίου 5, Αθήνα,
105 62  
Αρ. Γραφείου 7ος όροφος

επιστροφή