ΓΑΛΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Τηλέφωνο 210 368 9070
E-mail  
Ιδιότητα Διοικητικό Προσωπικό
Τμήμα Γενική Διεύθυνση: Ανεξάρτητες Οντότητες,
Διεύθυνση: Υπηρεσία Ελεγκτικού Συνεδρίου
Ταχυδρ. Διεύθυνση Χρ. Λαδά 6, Αθήνα,
105 61  
Αρ. Γραφείου 4ος Όροφος

επιστροφή