ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ
Τηλέφωνο 210 368 9221
E-mail  
Ιδιότητα Χώρος
Τμήμα Γενική Διεύθυνση: Γενική Δ/νση Περιουσίας και Οικονομικών,
Διεύθυνση: Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών,
Τμήμα: Τμήμα Δαπανών
Ταχυδρ. Διεύθυνση Χρ. Λαδά 6, Αθήνα,
105 61  
Αρ. Γραφείου

επιστροφή