ΚΑΤΑΛΝΤΟ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Τηλέφωνο 210 727 7490
E-mail
Ιδιότητα Διοικητικό Προσωπικό
Τμήμα Σχολή: Φιλοσοφική,
Τμήμα: Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Ταχυδρ. Διεύθυνση Πανεπιστημιόπολη, Ιλίσια,
157 84  
Αρ. Γραφείου ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΙΤΑΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

επιστροφή