ΚΑΤΑΛΝΤΟ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Τηλέφωνο 210 727 7942
E-mail  
Ιδιότητα Διοικητικό Προσωπικό
Τμήμα Σχολή: Φιλοσοφική,
Τμήμα: Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Ταχυδρ. Διεύθυνση Πανεπιστημιόπολη, Ιλίσια,
157 84  
Αρ. Γραφείου ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΙΤΑΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

επιστροφή