ΠΙΠΠΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Τηλέφωνο 210 368 8612
E-mail
Ιδιότητα Συνεργάτης
Τμήμα Γενική Διεύθυνση: Γραμματείες,
Διεύθυνση: Γραμματείες των Τμημάτων,
Τμήμα: Γρ/τεία Νομικής
Ταχυδρ. Διεύθυνση Ακαδημίας 47, Αθήνα,
106 72  
Αρ. Γραφείου ΙΣΟΓΕΙΟ

επιστροφή