ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΜΗΜΑ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ
Τηλέφωνο 210 368 9672
E-mail  
Ιδιότητα Χώρος
Τμήμα Γενική Διεύθυνση: Ανεξάρτητες Οντότητες,
Διεύθυνση: Γραφείο Νομικού Συμβούλου
Ταχυδρ. Διεύθυνση Πανεπιστημίου 30, Αθήνα,
106 79  
Αρ. Γραφείου

επιστροφή