ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ 1 ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑ
Τηλέφωνο 210 368 8187
E-mail  
Ιδιότητα Χώρος
Τμήμα Γενική Διεύθυνση: Ανεξάρτητες Οντότητες,
Διεύθυνση: Εταιρία Αξιοποιήσεως και Διαχειρίσεως της περιουσίας του Παν/μίου Αθηνών Α.Ε.
Ταχυδρ. Διεύθυνση Ακαδημίας 52, Αθήνα,
106 79  
Αρ. Γραφείου

επιστροφή