ΚΩΣΤΑΤΟΥ ΡΕΒΕΚΚΑ
Τηλέφωνο 210 746 2056
E-mail
Ιδιότητα Διοικητικό Προσωπικό
Τμήμα Γενική Διεύθυνση: Γραμματείες,
Διεύθυνση: Γραμματείες των Σχολών,
Τμήμα: Επιστημών Υγείας
Ταχυδρ. Διεύθυνση Μικράς Ασίας 75, Γουδή,
115 27  
Αρ. Γραφείου 3ος όροφος, κοσμητεία σχολής Επιστημών Υγείας

επιστροφή