ΘΥΡΙΔΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΜΜΕ
Τηλέφωνο 210 368 9251
E-mail  
Ιδιότητα Χώρος
Τμήμα Γενική Διεύθυνση: Γραμματείες,
Διεύθυνση: Γραμματείες των Τμημάτων,
Τμήμα: Γρ/τεία Επικοινωνίας & Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης
Ταχυδρ. Διεύθυνση Αριστείδου 11, Αθήνα,
105 59  
Αρ. Γραφείου Υπόγειο

επιστροφή