ΙΑΤΡΕΙΟ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 2
Τηλέφωνο 210 727 7888
E-mail
Ιδιότητα Χώρος
Τμήμα Γενική Διεύθυνση: Πανεπιστημιακή Λέσχη,
Διεύθυνση: Πανεπιστημιακή Λέσχη,
Τμήμα: Υγειονομική Υπηρεσία
Ταχυδρ. Διεύθυνση Πανεπιστημιόπολη, Ιλίσια,
157 84  
Αρ. Γραφείου Φιλοσοφική Σχολη, Ισόγειο

επιστροφή