ΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΚΤΗΡΙΟΥ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ
Τηλέφωνο 210 724 7141
E-mail
Ιδιότητα Χώρος
Τμήμα Γενική Διεύθυνση: Ανεξάρτητες Οντότητες,
Διεύθυνση: Επιστασία Πανεπιστημιακών Κτηρίων
Ταχυδρ. Διεύθυνση Πανεπιστημιόπολη, Ιλίσια,
157 84  
Αρ. Γραφείου 4ος όροφος, 424

επιστροφή