ΣΤΡΟΜΠΟΛΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Τηλέφωνο 210 368 9450
E-mail  
Ιδιότητα Διοικητικό Προσωπικό
Τμήμα Γενική Διεύθυνση: Ανεξάρτητες Οντότητες,
Διεύθυνση: Επιστασία Πανεπιστημιακών Κτηρίων
Ταχυδρ. Διεύθυνση Αριστείδου 11, Αθήνα,
105 59  
Αρ. Γραφείου Θυρωρείο Είσοδος Αριστείδου 11

επιστροφή