ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Τηλέφωνο 210 368 9349
E-mail  
Ιδιότητα Χώρος
Τμήμα Γενική Διεύθυνση: Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας,
Διεύθυνση: Ε.Λ.Κ.Ε.
Ταχυδρ. Διεύθυνση Σταδίου 5, Αθήνα,
105 62  
Αρ. Γραφείου

επιστροφή