ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τηλέφωνο 210 746 2062
E-mail  
Ιδιότητα Χώρος
Τμήμα Γενική Διεύθυνση: Γραμματείες,
Διεύθυνση: Γραμματείες των Σχολών,
Τμήμα: Επιστημών Υγείας
Ταχυδρ. Διεύθυνση Μικράς Ασίας 75, Γουδή,
115 27  
Αρ. Γραφείου ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ, 3ος όροφος

επιστροφή