Search Results: Found 19 records
back
School: School of Philosophy - Faculty: Philology
Department: Modern Greek Literature
  Full name Phone E-mail PositionBelongs to
1.FAX FILOLOGIKOU - TOMEA NEOELLINIKIS FILOLOGIAS (>)210 727 7622 Room
2.AGATHOS THANASIS (>)210 727 7602Faculty
3.POLITOU-MARMARINOU ELENI (>)210 727 7627Faculty
4.AITHOUSA METAPTYCHIAKON SEMINARION TOMEA NEOELLINIKIS FILOLOGIAS (>)210 727 7557 Room
5.GARANTOUDIS EVRIPIDIS (>)210 727 7625Faculty
6.IOAKEIMIDOU LITO (>)210 727 7305Faculty
7.KARPOUZOU PANAGIOTA (>)210 727 7918Faculty
8.MANTOUVALOU-VASILAKOU MARIA (>)210 727 7626Faculty
9.MAGOULAS GERASIMOS (>)210 727 7621Laboratory Technical Staff
10.NTOUNIA CHRISTINA (>)210 727 7632Faculty
11.XOURIAS IOANNIS (>)210 727 7718Faculty
12.PAPADOPOULOU NIKI (>)210 727 7622Laboratory Technical Staff
13.POSANTZI PARASKEVI (>)210 727 7633Faculty
14.ROTA MARIA (>)210 727 7371Faculty
15.SIAFLEKIS ZACHARIAS (>)210 727 7631Faculty
16.STAVROPOULOU-ALEXIOU ERASMIA-LOUIZA (>)210 727 7629Faculty
17.TZOUMA ANNA (>)210 727 7634Faculty
18.CHANI-AFROUDAKI AIKATERINI (>)210 727 7851Faculty
19.CHRYSOGELOU-KATSI ANNA (>)210 727 7850Faculty