Search Results: Found 19 records
back
School: School of Philosophy - Faculty: Philology
Department: Modern Greek Literature
  Full name Phone E-mail PositionBelongs to
1.FAX FILOLOGIKOU - TOMEA NEOELLINIKIS FILOLOGIAS210 727 7622 Room
2.AGATHOS THANASIS210 727 7602Faculty
3.POLITOU-MARMARINOU ELENI210 727 7627Faculty
4.AITHOUSA METAPTYCHIAKON SEMINARION TOMEA NEOELLINIKIS FILOLOGIAS210 727 7557 Room
5.GARANTOUDIS EVRIPIDIS210 727 7625Faculty
6.IOAKEIMIDOU LITO210 727 7305Faculty
7.KARPOUZOU PANAGIOTA210 727 7918Faculty
8.MANTOUVALOU-VASILAKOU MARIA210 727 7626Faculty
9.MAGOULAS GERASIMOS210 727 7621Laboratory Technical Staff
10.NTOUNIA CHRISTINA210 727 7632Faculty
11.XOURIAS IOANNIS210 727 7718Faculty
12.PAPADOPOULOU NIKI210 727 7622Laboratory Technical Staff
13.POSANTZI PARASKEVI210 727 7633Faculty
14.ROTA MARIA210 727 7371Faculty
15.SIAFLEKIS ZACHARIAS210 727 7631Faculty
16.STAVROPOULOU-ALEXIOU ERASMIA-LOUIZA210 727 7629Faculty
17.TZOUMA ANNA210 727 7634Faculty
18.CHANI-AFROUDAKI AIKATERINI210 727 7851Faculty
19.CHRYSOGELOU-KATSI ANNA210 727 7850Faculty