Αποτελέσματα Αναζήτησης: Βρέθηκαν 23 εγγραφές
επιστροφή
Σχολή: Φιλοσοφική - Τμήμα: Διδασκαλείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας
  Ονοματεπώνυμο Τηλέφωνο E-mail ΙδιότηταΤομέας
1.ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟΥ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ210 727 7309 Χώρος
2.ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΑΡΙΑ210 727 7332, 210 727 7665Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Ε.Π.)
3.ΑΣΤΑΡΑ ΒΕΝΕΤΣΙΑΝΑ210 727 7336, 210 727 7665Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Ε.Π.)
4.ΓΑΛΑΖΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ210 727 7327, 210 727 7665Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Ε.Π.)
5.ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ210 727 7335, 210 727 7665Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Ε.Π.)
6.ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΩΣ ΞΕΝΗΣ210 727 7665 Χώρος
7.ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ210 727 7351 Χώρος
8.ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟΥ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ210 727 7671 Χώρος
9.ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ210 727 7330, 210 727 7665Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Ε.Π.)
10.ΘΩΔΑ ΕΛΕΝΗ210 727 7329, 210 727 7665Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Ε.Π.)
11.ΛΙΒΙΕΡΗ ΑΣΠΑΣΙΑ210 727 7340, 210 727 7665Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Ε.Π.)
12.ΜΑΓΓΑΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ210 727 7334, 210 727 7665Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Ε.Π.)
13.ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟΥ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ210 727 7352 Χώρος
14.ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 109 ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ210 727 7337 Χώρος
15.ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 111 ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ210 727 7328 Χώρος
16.ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 112 ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ210 727 7348 Χώρος
17.ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 113 ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ210 727 7349 Χώρος
18.ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 115 ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ210 727 7350 Χώρος
19.ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 306 ΘΕΣΗ Α ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ210 727 7339 Χώρος
20.ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 311 ΘΕΣΗ Α ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ210 727 7342 Χώρος
21.ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 312 ΘΕΣΗ Α ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ210 727 7345 Χώρος
22.ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 313 ΘΕΣΗ Α ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ210 727 7347 Χώρος
23.ΤΣΟΤΣΟΡΟΥ ΑΛΙΚΗ210 727 7333, 210 727 7665Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Ε.Π.)