Αποτελέσματα Αναζήτησης: Βρέθηκαν 4 εγγραφές
επιστροφή
Γενική Διεύθυνση: Πανεπιστημιακή Λέσχη - Διεύθυνση: Πανεπιστημιακή Λέσχη
Τμήμα: Τμήμα Σίτισης Φοιτητών
  Ονοματεπώνυμο Τηλέφωνο E-mail Ιδιότητα
1.ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ210 368 8253Διοικητικό Προσωπικό
2.ΤΜΗΜΑ ΣΙΤΙΣΗΣ 1210 368 8216 Χώρος
3.ΤΜΗΜΑ ΣΙΤΙΣΗΣ 2210 368 8230 Χώρος
4.ΤΜΗΜΑ ΣΙΤΙΣΗΣ 3210 368 8228 Χώρος