Αποτελέσματα Αναζήτησης: Βρέθηκαν 10 εγγραφές
επιστροφή
Γενική Διεύθυνση: Γενική Δ/νση Περιουσίας και Οικονομικών - Διεύθυνση: Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα: Τμήμα Δαπανών
  Ονοματεπώνυμο Τηλέφωνο E-mail Ιδιότητα
1.FAX ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ210 368 9100 Χώρος
2.ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ210 368 9221 Χώρος
3.ΔΟΥΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ210 368 9233Διοικητικό Προσωπικό
4.ΞΑΝΘΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ210 368 9072Διοικητικό Προσωπικό
5.ΠΑΝΟΥΤΣΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ210 368 9105Διοικητικό Προσωπικό
6.ΡΕΚΑΤΣΙΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ210 368 9103Διοικητικό Προσωπικό
7.ΣΙΣΣΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ210 368 9115Διοικητικό Προσωπικό
8.ΣΟΦΙΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ210 368 9005Διοικητικό Προσωπικό
9.ΦΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ210 368 9221Διοικητικό Προσωπικό
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
10.ΨΥΛΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ210 368 9048Διοικητικό Προσωπικό