Search Results: Found 21 records
back
Gen. Administrative Body: Directorate of Libraries - Administrative Body: Libraries Department
Department: Library of Law
  Full name Phone E-mail Position
1.FAX VIVLIOTHIKIS TOMEA POINIKON EPISTIMON210 368 8707 Room
2.AMOIRALI ELENI210 368 8064Administrative Staff
3.VIVLIOTHIKI NOMIKIS SCHOLIS210 368 8113 Room
4.GEORGIOU-SINTROU VASILIKI210 368 8663Laboratory Technical Staff
5.PAPADOPOULOU-GARNELI STAMATINA210 368 8049Laboratory Technical Staff
6.GRAMMATEIA VIVLIOTHIKIS NOMIKIS SCHOLIS210 368 8020 Room
7.IOANNOU SOULTANA210 368 8077Laboratory Technical Staff
8.KIOUSI ANASTASIA210 368 8020Administrative Staff
9.KONTI ANASTASIA210 368 8068Affiliate
10.KOUFOSTATHI PANAGIOTA210 368 8065Administrative Staff
11.LIAKOS GEORGIOS210 368 8148Administrative Staff
12.BLOUGOURA KYRIAKI210 368 8083Affiliate
13.BOULOUGOURI DIMITRA210 368 8087Administrative Staff
14.NTANAKA TRIANTAFYLLIA210 368 8073Administrative Staff
15.PARARTIMA VIVLIOTHIKIS POINIKON EPISTIMON210 368 8735 Room
16.RAMMA CHARIKLEIA210 368 8061Administrative Staff
17.STRAKANTOUNA VASILIKI210 368 8066Administrative Staff
18.TARANI MYRSINI210 368 8075Administrative Staff
19.TMIMA PERIODIKON VIVLIOTHIKIS NOMIKIS SCHOLIS210 368 8076 Room
20.TSOUKANELI ELEVTHERIA210 368 8070Administrative Staff
21.CHOUNTALA ANNA210 368 8067Administrative Staff