Search Results: Found 9 records
back
Gen. Administrative Body: Directorate of Libraries - Administrative Body: Libraries Department
Department: Library of Education Sciences
  Full name Phone E-mail Position
1.FAX VIVLIOTHIKIS TEAPI Room
2.VIVLIOTHIKI - SPOUDASTIRIO (4) PMS TEAPI210 368 9313 Room
3.GRAMMATEIA YPEVTHYNOU LEITOURGIAS VIVLIOTHIKIS EPISTIMON TIS AGOGIS Room
4.GRAFEIO YPEVTHYNOU LEITOURGIAS VIVLIOTHIKIS EPISTIMON TIS AGOGIS Room
5.THANOU EIRINI210 360 2715, 210 368 8014Laboratory Technical Staff
6.KRIARI ELENIAdministrative Staff
7.KOSTAKOPOULOU ELENI210 360 2715Laboratory Technical Staff
8.PLATANOU AGLAIA210 360 2715Laboratory Technical Staff
9.CHRISTODOULOU ELENIAdministrative Staff