Αποτελέσματα Αναζήτησης: Βρέθηκαν 70 εγγραφές
επιστροφή
Γενική Διεύθυνση: Ανεξάρτητες Οντότητες - Διεύθυνση: Επιστασία Πανεπιστημιακών Κτηρίων
  Ονοματεπώνυμο Τηλέφωνο E-mail ΙδιότηταΤμήμα
1.FAX ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΥΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗΣ210 727 5561 Χώρος
2.ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ210 746 2300, 210 746 2400Διοικητικό Προσωπικό
3.ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ210 727 5550Διοικητικό Προσωπικό
4.ΓΟΥΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ210 727 7499 Διοικητικό Προσωπικό
5.ΔΡΟΓΓΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ210 746 2300, 210 746 2400Διοικητικό Προσωπικό
6.ΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ210 727 5771 Χώρος
7.ΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΜΙΘΕ (ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ)210 727 5550 Χώρος
8.ΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ 1210 727 7497 Χώρος
9.ΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ 2210 727 7498 Χώρος
10.ΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ210 727 5741 Χώρος
11.ΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΚΤΗΡΙΟΥ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ210 724 7141Χώρος
12.ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗΣ210 727 5776 Χώρος
13.ΘΥΡΩΡΕΙΟ Α' ΦΕΠΑ210 727 5576 Χώρος
14.ΘΥΡΩΡΕΙΟ ΑΚ/045210 368 8600 Χώρος
15.ΘΥΡΩΡΕΙΟ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 48210 368 8708 Χώρος
16.ΘΥΡΩΡΕΙΟ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ 11210 368 9450 Χώρος
17.ΘΥΡΩΡΕΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ210 746 1509 Χώρος
18.ΘΥΡΩΡΕΙΟ Γ' ΦΕΠΑ210 727 5528 Χώρος
19.ΘΥΡΩΡΕΙΟ Δ' ΦΕΠΑ210 727 5541 Χώρος
20.ΘΥΡΩΡΕΙΟ ΚΤΗΡΙΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ 5210 368 9399 Χώρος
21.ΘΥΡΩΡΕΙΟ ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ 13Α210 368 8002 Χώρος
22.ΘΥΡΩΡΕΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ (ΝΟ/001)210 368 8718 Χώρος
23.ΘΥΡΩΡΕΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ (ΝΟ/002)210 368 8703 Χώρος
24.ΘΥΡΩΡΕΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ (ΝΟ/002)210 368 8704 Χώρος
25.ΘΥΡΩΡΕΙΟ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ ΤΕΦΑΑ210 727 6111 Χώρος
26.ΘΥΡΩΡΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 30210 368 9696 Χώρος
27.ΘΥΡΩΡΕΙΟ Σ.Θ.Ε (είσοδος γραμματειών)210 727 4379 Χώρος
28.ΘΥΡΩΡΕΙΟ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 1210 368 9477 Χώρος
29.ΘΥΡΩΡΕΙΟ ΤΕΦΑΑ210 727 6060 Χώρος
30.ΘΥΡΩΡΕΙΟ ΤΜ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ - ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ210 746 1298 Χώρος
31.ΘΥΡΩΡΕΙΟ ΤΜ. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ210 727 6426 Χώρος
32.ΘΥΡΩΡΕΙΟ ΤΜ. ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ210 746 1444 Χώρος
33.ΘΥΡΩΡΕΙΟ ΤΜ. ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ210 746 1000 Χώρος
34.ΘΥΡΩΡΕΙΟ ΤΜ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ210 727 5111 Χώρος
35.ΘΥΡΩΡΕΙΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ210 727 4772 Χώρος
36.ΘΥΡΩΡΕΙΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ210 727 6719 Χώρος
37.ΘΥΡΩΡΕΙΟ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ 3 (αρχαιολογικό μουσείο) Χώρος
38.ΘΥΡΩΡΕΙΟ ΧΡ. ΛΑΔΑ 6210 368 9040 Χώρος
39.ΘΥΡΩΡΕΙΟ - ΧΩΡΟΣ ΠΑΡΚΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΤΜ. ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ210 746 1277 Χώρος
40.ΘΥΡΩΡΕΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟΥ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ210 727 7326 Χώρος
41.ΘΥΡΩΡΕΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟΥ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΤΑΔΙΟΥ 5 (3ος όροφος)210 368 9318 Χώρος
42.ΘΥΡΩΡΕΙΟ ΕΙΣΟΔΟΥ 3ου ΟΡΟΦΟΥ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ210 727 7360 Χώρος
43.ΘΥΡΩΡΕΙΟ ΙΠ/007 ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟΥ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ 210 368 8204Χώρος
44.ΘΥΡΩΡΕΙΟ ΙΠ/007 ΙΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟΥ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ 210 368 8270 Χώρος
45.ΘΥΡΩΡΕΙΟ ΙΠ/020 ΠΤΔΕ ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ210 368 8503 Χώρος
46.ΘΥΡΩΡΕΙΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ210 727 7499 Χώρος
47.ΘΥΡΩΡΕΙΟ ΚΤΗΡΙΟΥ ΑΙΟΛΟΥ 42210 368 9538 Χώρος
48.ΘΥΡΩΡΕΙΟ ΚΤΗΡΙΟΥ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 6210 368 8911 Χώρος
49.ΘΥΡΩΡΕΙΟ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΠΛΑΝΩΝ 6210 368 9588 Χώρος
50.ΘΥΡΩΡΕΙΟ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ210 746 1095 Χώρος
51.ΘΥΡΩΡΕΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 47210 368 8683 Χώρος
52.ΘΥΡΩΡΕΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΟΛΩΝΟΣ 57 (ΝΟ/002)210 368 8738 Χώρος
53.ΚΑΠΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ210 727 7499Διοικητικό Προσωπικό
54.ΚΑΡΑΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ210 727 7497, 210 727 7498Διοικητικό Προσωπικό
55.ΚΑΤΣΑΡΟΜΗΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ210 368 8738Διοικητικό Προσωπικό
56.ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΥΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗΣ210 727 5501 Χώρος
57.ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΥΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗΣ - ΓΟΥΔΙ210 746 2300 Χώρος
58.ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΥΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗΣ - ΓΟΥΔΙ210 746 2400 Χώρος
59.ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΦΥΛΑΚΕΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΤΕΦΑΑ210 727 6121 Χώρος
60.ΚΟΥΣΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ210 368 9696 Διοικητικό Προσωπικό
61.ΜΑΓΓΕΛΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ210 368 9040Διοικητικό Προσωπικό
62.ΜΙΧΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ210 368 8093Διοικητικό Προσωπικό
63.ΠΑΠΑΘΕΟΧΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ210 746 2300, 210 746 2400 Διοικητικό Προσωπικό
64.ΠΥΛΗ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗΣ210 727 5502 Χώρος
65.ΣΤΡΟΜΠΟΛΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ210 368 9450 Διοικητικό Προσωπικό
66.ΣΥΡΙΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ210 368 9477Διοικητικό Προσωπικό
67.ΤΣΑΚΛΑΝΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ Διοικητικό Προσωπικό
68.ΦΑΦΟΥΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ210 368 9696Διοικητικό Προσωπικό
69.ΧΑΛΔΟΥΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ210 368 8718Διοικητικό Προσωπικό
70.ΧΟΝΔΡΟΓΕΩΡΓΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ210 368 8703Διοικητικό Προσωπικό