Αποτελέσματα Αναζήτησης: Βρέθηκαν 13 εγγραφές
επιστροφή
Γενική Διεύθυνση: Γραμματείες - Διεύθυνση: Γραμματείες των Τμημάτων
Τμήμα: Γρ/τεία Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
  Ονοματεπώνυμο Τηλέφωνο E-mail Ιδιότητα
1.FAX ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΜ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ210 368 8920 Χώρος
2.FAX ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΠΜΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ 2210 368 8961 Χώρος
3.ΑΣΤΡΑΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ210 368 8917Διοικητικό Προσωπικό
4.ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ210 368 8949Διοικητικό Προσωπικό
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
5.ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΜΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ210 368 8964Χώρος
6.ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ210 368 8912 Χώρος
7.ΔΗΜΑΡΕΣΗ ΟΛΓΑ210 368 8964Διοικητικό Προσωπικό
8.ΘΥΡΙΔΕΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 6210 368 8918 Χώρος
9.ΚΙΟΥΣΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ210 368 8915Διοικητικό Προσωπικό
10.ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ210 368 8913Διοικητικό Προσωπικό
11.ΝΑΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ210 368 8919Διοικητικό Προσωπικό
12.ΠΕΤΡΕΛΛΗ ΜΑΡΙΝΑ210 368 8963Συνεργάτης
13.ΧΕΙΜΑΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ210 368 8916, 210 368 8918Διοικητικό Προσωπικό