Αποτελέσματα Αναζήτησης: Βρέθηκαν 6 εγγραφές
επιστροφή
Γενική Διεύθυνση: Γραμματείες - Διεύθυνση: Γραμματείες των Τμημάτων
Τμήμα: Γρ/τεία Κοινωνικής Θεολογίας
  Ονοματεπώνυμο Τηλέφωνο E-mail Ιδιότητα
1.FAX ΤΜ. ΚΟΙΝΩΝ. ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ210 727 5711 Χώρος
2.ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ210 727 5742 Χώρος
3.ΚΟΜΝΗΝΑΚΗ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ210 727 5715Διοικητικό Προσωπικό
4.ΚΟΡΔΟΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΑ210 727 5712Διοικητικό Προσωπικό
5.ΛΟΥΔΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ210 727 5847Διοικητικό Προσωπικό
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
6.ΜΠΑΛΑΦΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ210 727 5746Συνεργάτης