Αποτελέσματα Αναζήτησης: Βρέθηκαν 7 εγγραφές
επιστροφή
Γενική Διεύθυνση: Γραμματείες - Διεύθυνση: Γραμματείες των Τμημάτων
Τμήμα: Γρ/τεία Επικοινωνίας & Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης
  Ονοματεπώνυμο Τηλέφωνο E-mail Ιδιότητα
1.FAX ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ EMME210 368 9473 Χώρος
2.ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΜΕ210 368 9407Χώρος
3.ΔΡΟΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ210 368 9405Διοικητικό Προσωπικό
4.ΘΥΡΙΔΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΜΜΕ210 368 9251 Χώρος
5.ΣΚΕΝΤΕΡΗ ΦΩΤΕΙΝΗ210 368 9457Διοικητικό Προσωπικό
6.ΣΟΥΡΒΙΝΟΥ ΑΘΗΝΑ210 368 9408Διοικητικό Προσωπικό
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
7.ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ210 368 9428Διοικητικό Προσωπικό