Αποτελέσματα Αναζήτησης: Βρέθηκαν 5 εγγραφές
επιστροφή
Γενική Διεύθυνση: Γραμματείες - Διεύθυνση: Γραμματείες των Τμημάτων
Τμήμα: Γρ/τεία Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
  Ονοματεπώνυμο Τηλέφωνο E-mail Ιδιότητα
1.FAX ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ210 727 7694 Χώρος
2.ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ210 727 7308Διοικητικό Προσωπικό
3.ΚΑΡΥΣΤΗΝΑΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ210 727 7307Διοικητικό Προσωπικό
4.ΤΡΟΥΛΛΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ210 727 7312Διοικητικό Προσωπικό
5.ΦΙΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ210 727 7794Διοικητικό Προσωπικό
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ