Αποτελέσματα Αναζήτησης: Βρέθηκαν 5 εγγραφές
επιστροφή
Γενική Διεύθυνση: Γραμματείες - Διεύθυνση: Γραμματείες των Τμημάτων
Τμήμα: Γρ/τεία Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
  Ονοματεπώνυμο Τηλέφωνο E-mail Ιδιότητα
1.FAX ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ210 727 7923 Χώρος
2.ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ210 727 7501Διοικητικό Προσωπικό
3.ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ210 727 7570 Χώρος
4.ΚΟΡΔΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ210 727 7570Διοικητικό Προσωπικό
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
5.ΜΠΑΡΜΠΟΗ ΑΘΗΝΑ210 727 7967Διοικητικό Προσωπικό