Αποτελέσματα Αναζήτησης: Βρέθηκαν 290 εγγραφές
επιστροφή
Γενική Διεύθυνση: Γραμματείες - Διεύθυνση: Γραμματείες των Τμημάτων
  Ονοματεπώνυμο Τηλέφωνο E-mail ΙδιότηταΤμήμα
1.FAX ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (>)210 727 7694 ΧώροςΓρ/τεία Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
2.FAX ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΙΙ (>)210 746 2102 ΧώροςΓρ/τεία Ιατρικής
3.FAX ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΜ. ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (>)210 727 4065 ΧώροςΓρ/τεία Βιολογίας
4.FAX ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΜ. ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (>)210 727 7450 ΧώροςΓρ/τεία Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
5.FAX ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΜ. Μ.Ι.Θ.Ε. (>)210 727 5530 ΧώροςΓρ/τεία ΜΙΘΕ
6.FAX ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΜ. ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (>)210 727 7575 ΧώροςΓρ/τεία Μουσικών Σπουδών
7.FAX ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΜ. ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (>)210 746 1500 ΧώροςΓρ/τεία Νοσηλευτικής
8.FAX ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΜ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (>)210 368 8920 ΧώροςΓρ/τεία Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
9.FAX ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΜ. ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (>)210 727 7654 ΧώροςΓρ/τεία Φιλολογίας
10.FAX ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΜ. ΦΥΣΙΚΗΣ (ΔΕΠ) (>)210 727 6816 ΧώροςΓρ/τεία Φυσικής
11.FAX ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (>)210 746 1187 ΧώροςΓρ/τεία Οδοντιατρικής
12.FAX ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (>)210 727 7923 ΧώροςΓρ/τεία Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
13.FAX ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ (>)210 368 8640 ΧώροςΓρ/τεία Νομικής
14.FAX ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (>)210 727 7489 ΧώροςΓρ/τεία Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
15.FAX ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΜ. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (>)210 727 6341 ΧώροςΓρ/τεία Μαθηματικών
16.FAX ΤΜ. ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (>)210 727 5811 ΧώροςΓρ/τεία Θεολογίας
17.FAX ΤΜ. ΚΟΙΝΩΝ. ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (>)210 727 5711 ΧώροςΓρ/τεία Κοινωνικής Θεολογίας
18.FAX ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (>)210 727 5191 ΧώροςΓρ/τεία Πληροφορικής
19.FAX Φ.Π.Ψ (>)210 727 7315 ΧώροςΓρ/τεία Φιλοσοφίας - Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας
20.FAX ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ EMME (>)210 368 9473 ΧώροςΓρ/τεία Επικοινωνίας & Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης
21.FAX ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΩΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (>)210 746 2197 ΧώροςΓρ/τεία Ιατρικής
22.FAX ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (>)210 746 2050 ΧώροςΓρ/τεία Ιατρικής
23.FAX ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜ. ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ (>)210 368 8019 ΧώροςΓρ/τεία Παιδαγωγικού - Δημοτικής Εκπαίδευσης (Π.Τ.Δ.Ε)
24.FAX ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΠΟΣΔΕΠ (>)210 368 9317 Χώρος
25.FAX ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΕΑΠΗ (>)210 368 8057 ΧώροςΓρ/τεία Εκπαίδευσης & Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (ΤΕΑΠΗ)
26.FAX ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΕΦΑΑ (>)210 727 6028 ΧώροςΓρ/τεία Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ)
27.FAX ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ (>)210 727 4063 ΧώροςΓρ/τεία Γεωλογίας
28.FAX ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (>)210 727 7763 ΧώροςΓρ/τεία Θεατρικών Σπουδών
29.FAX ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (>)210 727 7954 ΧώροςΓρ/τεία Ιστορίας και Αρχαιολογίας
30.FAX ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (>)210 368 9471 ΧώροςΓρ/τεία Οικονομικών Επιστημών
31.FAX ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (>)210 727 7405 ΧώροςΓρ/τεία Σλαβικών Σπουδών
32.FAX ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (>)210 363 7947 ΧώροςΓρ/τεία Τουρκικών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών
33.FAX ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ (ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ) (>)210 727 6988 ΧώροςΓρ/τεία Φυσικής
34.FAX ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (>)210 727 7459 ΧώροςΓρ/τεία Ψυχολογίας
35.FAX ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΠΜΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ 2 (>)210 368 8961 ΧώροςΓρ/τεία Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
36.FAX ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΠΜΣ ΤΕΑΠΗ (>)210 368 8004 ΧώροςΓρ/τεία Εκπαίδευσης & Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (ΤΕΑΠΗ)
37.FAX ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΜ. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ (>)210 727 4059 ΧώροςΓρ/τεία Φαρμακευτικής
38.FAX ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΜ. ΧΗΜΕΙΑΣ (>)210 727 4097 ΧώροςΓρ/τεία Χημείας
39.FAX ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (>)210 746 2044 ΧώροςΓρ/τεία Ιατρικής
40.ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ (>)210 727 7891Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
41.ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ (>)210 746 1120Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Οδοντιατρικής
42.ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ ΕΛΕΝΗ (>)210 727 4658Διοικητικό Προσωπικό
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Γρ/τεία Βιολογίας
43.ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (>)210 368 8656Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Νομικής
44.ΑΜΟΥΡΓΗ ΠΙΕΡΑ (>)210 727 7429Διοικητικό Προσωπικό
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Γρ/τεία Σλαβικών Σπουδών
45.ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (>)210 368 9446Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Οικονομικών Επιστημών
46.ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ (>)210 727 5588Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία ΜΙΘΕ
47.ΑΠΟΣΚΙΤΗ ΕΥΓΕΝΙΑ (>)210 727 7302Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Μουσικών Σπουδών
48.ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ (>)210 746 2045Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Ιατρικής
49.ΑΣΤΡΑΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ (>)210 368 8917Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
50.ΒΑΓΓΑΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (>)210 727 4089Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Γεωλογίας
51.ΒΑΚΑΡΤΖΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ (>)210 727 7965Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Ψυχολογίας
52.ΒΑΝΔΩΡΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ (>)210 368 9448Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Οικονομικών Επιστημών
53.ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ (>)210 746 2003, 210 746 2062Διοικητικό Προσωπικό
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Γρ/τεία Ιατρικής
54.ΒΑΧΛΑ ΜΑΡΩ (>)210 746 2175Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Ιατρικής
55.ΒΕΡΓΟΥΡΟΥ ΑΘΗΝΑ (>)210 746 1140Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Οδοντιατρικής
56.ΒΕΡΝΑΔΑΚΗ ΑΡΙΣΤΕΑ (>)210 746 1121Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Οδοντιατρικής
57.ΒΛΑΣΣΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ (>)210 746 2042Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Ιατρικής
58.ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΕΛΕΝΗ (>)Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Μουσικών Σπουδών
59.ΓΑΛΑΝΑΚΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ (>)210 727 5228Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Πληροφορικής
60.ΓΑΡΓΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ (>)210 368 8042Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π.)Γρ/τεία Εκπαίδευσης & Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (ΤΕΑΠΗ)
61.ΓΕΡΑΦΕΝΤΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ (>)210 727 7373Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Φιλοσοφίας - Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας
62.ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ-ΝΕΚΤΑΡΙΑ (>)210 368 8012 Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Παιδαγωγικού - Δημοτικής Εκπαίδευσης (Π.Τ.Δ.Ε)
63.ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ (>)210 368 8949Διοικητικό Προσωπικό
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Γρ/τεία Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
64.ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ (>)210 368 8914Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
65.ΓΕΩΡΓΙΟΥ-ΚΑΡΑΒΑΝΑ ΕΥΓΕΝΙΑ (>)210 368 8010Διοικητικό Προσωπικό
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Γρ/τεία Παιδαγωγικού - Δημοτικής Εκπαίδευσης (Π.Τ.Δ.Ε)
66.ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ (>)210 368 8038Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Εκπαίδευσης & Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (ΤΕΑΠΗ)
67.ΓΙΑΚΜΟΓΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ (>)210 727 7774Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
68.ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΗΝΑΪΣ (>)210 727 7772Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Μουσικών Σπουδών
69.ΓΙΩΤΑΚΗ ΕΥΑ (>)210 746 2049Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Ιατρικής
70.ΓΚΙΚΑ ΜΑΡΙΑ (>)210 727 5586Διοικητικό Προσωπικό
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Γρ/τεία ΜΙΘΕ
71.ΓΚΟΥΒΡΑ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ (>)210 368 8647Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Νομικής
72.ΓΚΟΥΖΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (>)210 727 4093Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Φαρμακευτικής
73.ΓΚΟΥΖΟΥΜΑ ΣΟΦΙΑ (>)210 746 1403Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Νοσηλευτικής
74.ΓΟΝΤΙΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (>)210 368 8043Διοικητικό Προσωπικό
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Γρ/τεία Εκπαίδευσης & Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (ΤΕΑΠΗ)
75.ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΔΑΣΚΑΛΕΙΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΑΘΗΝΩΝ (>)210 368 8552 ΧώροςΓρ/τεία Εκπαίδευσης & Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (ΤΕΑΠΗ)
76.ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟΥ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 2 (>)210 727 7276 Χώρος
77.ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΜΕ (>)210 368 9407ΧώροςΓρ/τεία Επικοινωνίας & Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης
78.ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ Α ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ (>)210 746 2511 Χώρος
79.ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ Α' ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ (>) Χώρος
80.ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑΣ (>)210 746 2002 ΧώροςΓρ/τεία Ιατρικής
81.ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΣΔΕΠ (>)210 368 9316 Χώρος
82.ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΕΑΠΗ (>)210 368 8196 ΧώροςΓρ/τεία Εκπαίδευσης & Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (ΤΕΑΠΗ)
83.ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΕΦΑΑ (>)210 727 6030 ΧώροςΓρ/τεία Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ)
84.ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (>)210 727 7324 ΧώροςΓρ/τεία Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
85.ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (>)210 727 7736 ΧώροςΓρ/τεία Θεατρικών Σπουδών
86.ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ - ERASMUS (>)210 368 8646 ΧώροςΓρ/τεία Νομικής
87.ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ - ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (>)210 368 8643 ΧώροςΓρ/τεία Νομικής
88.ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ - ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ (>)210 368 8642 ΧώροςΓρ/τεία Νομικής
89.ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ (>)210 368 8641 ΧώροςΓρ/τεία Νομικής
90.ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (>)210 368 8197 ΧώροςΓρ/τεία Εκπαίδευσης & Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (ΤΕΑΠΗ)
91.ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ (>)210 727 4666 ΧώροςΓρ/τεία Φαρμακευτικής
92.ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ (>)210 368 8676 ΧώροςΓρ/τεία Νομικής
93.ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΜΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (>)210 368 8964ΧώροςΓρ/τεία Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
94.ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (>)210 368 8198 ΧώροςΓρ/τεία Εκπαίδευσης & Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (ΤΕΑΠΗ)
95.ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (>)210 727 7570 ΧώροςΓρ/τεία Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
96.ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (>)210 368 8912 ΧώροςΓρ/τεία Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
97.ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (>)210 363 4592 ΧώροςΓρ/τεία Τουρκικών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών
98.ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΜΕΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (>)210 368 8963ΧώροςΓρ/τεία Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
99.ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΜΕΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (>)210 368 9400 ΧώροςΓρ/τεία Οικονομικών Επιστημών
100.ΓΡΗΓΟΡΑΚΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (>)210 727 4248Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π.)Γρ/τεία Βιολογίας
101.ΓΡΙΒΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (>)210 746 1498Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Νοσηλευτικής
102.ΓΡΙΖΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ (>)210 746 2043Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Ιατρικής
103.ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΣΤΕΛΛΑ (>)210 727 6144 Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ)
104.ΔΗΜΑΡΕΣΗ ΟΛΓΑ (>)210 368 8964Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
105.ΔΙΑΚΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑ (>)210 727 6031Διοικητικό Προσωπικό
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Γρ/τεία Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ)
106.ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ (>)210 746 2040Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Ιατρικής
107.ΔΟΥΚΑ ΕΙΡΗΝΗ (>)210 727 6803Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Φυσικής
108.ΔΡΕΚΟΛΙΑ ΕΥΓΕΝΙΑ (>)210 746 2051Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Ιατρικής
109.ΔΡΟΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (>)210 368 9405Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Επικοινωνίας & Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης
110.ΔΡΟΣΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ (>)210 368 8657Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Νομικής
111.ΕΥΔΟΚΙΜΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ (>)210 727 4060Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Βιολογίας
112.ΖΑΜΠΑΡΕΛΟΥ ΑΡΓΥΡΩ (>)210 746 2354 Διοικητικό Προσωπικό
113.ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (>)210 727 7314Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Ιστορίας και Αρχαιολογίας
114.ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (>)210 368 8659Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Νομικής
115.ΖΗΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (>)210 727 7451Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
116.ΖΩΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (>)210 727 6036Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ)
117.ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ (>)210 746 2041Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Ιατρικής
118.ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ (>)210 368 8039Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Εκπαίδευσης & Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (ΤΕΑΠΗ)
119.ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (>)210 746 1499Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Νοσηλευτικής
120.ΘΥΡΙΔΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΜΜΕ (>)210 368 9251 ΧώροςΓρ/τεία Επικοινωνίας & Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης
121.ΘΥΡΙΔΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (>)210 368 9472 ΧώροςΓρ/τεία Οικονομικών Επιστημών
122.ΘΥΡΙΔΕΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 6 (>)210 368 8918 ΧώροςΓρ/τεία Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
123.ΚΑΓΙΑΝΝΗ ΟΛΓΑ (>)210 727 4066Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Βιολογίας
124.ΚΑΛΑΝΤΖΗ ΑΛΚΗΣΤΙΣ (>)210 746 2192Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Ιατρικής
125.ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (>)210 727 7488Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
126.ΚΑΛΛΙΑΦΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (>)210 746 2052Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Ιατρικής
127.ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΥ ΜΕΛΑΧΡΟΙΝΗ (>)210 727 7960Διοικητικό Προσωπικό
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Γρ/τεία Φιλολογίας
128.ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ (>)210 727 7308Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
129.ΚΑΡΑΜΠΙΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ (>)210 368 9476ΣυνεργάτηςΓρ/τεία Οικονομικών Επιστημών
130.ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ (>)210 727 5720 Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Θεολογίας
131.ΚΑΡΒΕΛΑ ΡΑΝΙΑ (>)210 746 1436Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Νοσηλευτικής
132.ΚΑΡΥΣΤΗΝΑΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (>)210 727 7307Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
133.ΚΑΣΙΜΑΤΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ (>)210 727 5338Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Πληροφορικής
134.ΚΑΤΡΑΝΗ ΜΑΡΙΑ (>)210 727 5571Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία ΜΙΘΕ
135.ΚΑΤΣΙΚΑΡΕΛΗ ΕΙΡΗΝΗ (>)210 727 7970Διοικητικό Προσωπικό
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Γρ/τεία Ιστορίας και Αρχαιολογίας
136.ΚΕΚΕΣ ΙΩΑΚΕΙΜ (>)210 368 8654Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Νομικής
137.ΚΕΤΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ (>)210 368 8058Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Εκπαίδευσης & Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (ΤΕΑΠΗ)
138.ΚΙΟΣΕ ΣΤΥΛΙΑΝΗ (>)210 727 6337Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Μαθηματικών
139.ΚΙΟΥΣΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ (>)210 368 8915Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
140.ΚΙΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (>)210 727 6745Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Φυσικής
141.ΚΟΛΑΤΣΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ (>)210 368 9406Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Οικονομικών Επιστημών
142.ΚΟΛΑΤΣΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (>)210 368 8014Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Παιδαγωγικού - Δημοτικής Εκπαίδευσης (Π.Τ.Δ.Ε)
143.ΚΟΛΑΤΣΟΥ ΜΑΡΙΑ (>)210 727 6335Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Μαθηματικών
144.ΚΟΛΙΑΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (>)210 727 7430Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Σλαβικών Σπουδών
145.ΚΟΜΝΗΝΑΚΗ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ (>)210 727 5715Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Κοινωνικής Θεολογίας
146.ΚΟΝΤΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ (>)210 746 1309Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Οδοντιατρικής
147.ΚΟΡΔΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ (>)210 727 7570Διοικητικό Προσωπικό
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Γρ/τεία Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
148.ΚΟΡΔΑΤΖΑΚΗ ΑΡΓΥΡΩ (>)210 368 8655Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Νομικής
149.ΚΟΡΔΟΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΑ (>)210 727 5712Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Κοινωνικής Θεολογίας
150.ΚΟΡΟΜΗΛΟΥ ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ (>)Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Φιλοσοφίας - Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας
151.ΚΟΥΡΕΛΗ ΕΛΕΝΗ (>)210 368 8661Διοικητικό Προσωπικό
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Γρ/τεία Νομικής
152.ΚΟΥΡΗΣ ΣΠΥΡΟΣ (>)210 727 5714Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Θεολογίας
153.ΚΟΥΤΟΥΒΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (>)210 746 2247Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Ιατρικής
154.ΚΟΥΤΣΟΥΒΕΛΗΣ ΣΥΜΕΩΝ (>)210 368 8044Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Εκπαίδευσης & Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (ΤΕΑΠΗ)
155.ΚΟΦΙΝΑ ΜΑΝΙΑ (>)210 727 4355Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Φαρμακευτικής
156.ΚΡΙΘΑΡΗ-ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ-ΕΛΕΝΗ (>)210 727 7667Διοικητικό Προσωπικό
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Γρ/τεία Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
157.ΚΥΡΙΑΖΗ ΕΡΣΗ (>)210 727 7961Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Φιλοσοφίας - Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας
158.ΛΑΔΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (>)210 727 5762Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Θεολογίας
159.ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΜΕΛΙΝΑ (>)210 368 9283 Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Επικοινωνίας & Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης
160.ΛΕΚΚΑ-ΜΑΡΣΕΛΛΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ (>)210 727 6334Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Μαθηματικών
161.ΛΕΩΝΙΔΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ (>)210 727 5161Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Πληροφορικής
162.ΛΟΥΔΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ (>)210 727 5847Διοικητικό Προσωπικό
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Γρ/τεία Κοινωνικής Θεολογίας
163.ΛΟΥΠΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ (>)210 727 5154Διοικητικό Προσωπικό
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
Γρ/τεία Πληροφορικής
164.ΛΥΚΟΥΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ (>)210 746 1105Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Οδοντιατρικής
165.ΛΥΜΠΕΡΙΔΟΥ-ΠΑΠΠΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ (>)210 727 6332Διοικητικό Προσωπικό
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Γρ/τεία Μαθηματικών
166.ΛΥΡΙΤΣΗ ΑΘΗΝΑ (>)210 727 5717Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Θεολογίας
167.ΛΥΡΙΤΣΗ ΕΥΔΟΚΙΑ (>)210 368 8022Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Παιδαγωγικού - Δημοτικής Εκπαίδευσης (Π.Τ.Δ.Ε)
168.ΛΩΛΗ ΟΛΓΑ (>)210 368 9466Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Οικονομικών Επιστημών
169.ΜΑΪΚΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ (>)210 727 7317Διοικητικό Προσωπικό
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Γρ/τεία Φιλοσοφίας - Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας
170.ΜΑΚΟΥΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (>)210 368 8645Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Νομικής
171.ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ (>)210 746 1402Διοικητικό Προσωπικό
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Γρ/τεία Νοσηλευτικής
172.ΜΑΝΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (>)210 727 5813Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Θεολογίας
173.ΜΑΡΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (>)210 727 6149Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ)
174.ΜΑΣΤΟΡΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ (>)210 727 6336Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Μαθηματικών
175.ΜΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (>)210 368 9403 Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Οικονομικών Επιστημών
176.ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ (>)210 727 4386ΧώροςΓρ/τεία Χημείας
177.ΜΗΛΙΩΝΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ (>)210 727 5872Διοικητικό Προσωπικό
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Γρ/τεία Θεολογίας
178.ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ (>)210 368 8612Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Νομικής
179.ΜΗΤΣΑΚΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ (>)210 727 6799Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Φυσικής
180.ΜΟΥΡΟΥΤΗ-ΓΩΓΟΥ ΦΑΝΗ (>)210 727 6977 Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Φυσικής
181.ΜΠΑΛΑΣΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (>)210 727 6029Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ)
182.ΜΠΑΛΑΦΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ (>)210 727 5746ΣυνεργάτηςΓρ/τεία Κοινωνικής Θεολογίας
183.ΜΠΑΛΑΦΟΥΤΗ ΜΑΡΙΑ (>)210 727 7482Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Σλαβικών Σπουδών
184.ΜΠΑΝΤΕΚΑ ΘΑΛΕΙΑ (>)210 727 4064Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Γεωλογίας
185.ΜΠΑΡΜΠΕΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ (>)Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Νομικής
186.ΜΠΑΡΜΠΟΗ ΑΘΗΝΑ (>)210 746 1507Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Νοσηλευτικής
187.ΜΠΕΚΑΣ ΦΩΤΙΟΣ (>)210 727 6339Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Μαθηματικών
188.ΜΠΕΝΑΡΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ (>)210 727 7950Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Θεατρικών Σπουδών
189.ΜΠΕΡΝΙΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ (>)210 727 7784Διοικητικό Προσωπικό
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Γρ/τεία Θεατρικών Σπουδών
190.ΜΠΙΤΣΑ ΒΙΚΤΩΡΙΑ (>)210 746 1502Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Νοσηλευτικής
191.ΜΠΟΪΝΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (>)210 727 7386Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Φιλολογίας
192.ΜΠΟΥΓΙΑΤΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (>)210 727 6372Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Μαθηματικών
193.ΜΠΟΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (>)210 746 2247Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Ιατρικής
194.ΜΠΡΟΒΑ ΕΥΤΕΡΠΗ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ (>)210 368 8081Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Παιδαγωγικού - Δημοτικής Εκπαίδευσης (Π.Τ.Δ.Ε)
195.ΝΑΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ (>)210 368 8919Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
196.ΝΑΣΙΩΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (>)210 368 8069Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Εκπαίδευσης & Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (ΤΕΑΠΗ)
197.ΝΙΑΒΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ (>)210 727 7969ΣυνεργάτηςΓρ/τεία Θεατρικών Σπουδών
198.ΝΙΓΙΑΝΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ (>)210 746 2123Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Ιατρικής
199.ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (>)210 727 4666Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Φαρμακευτικής
200.ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (>)210 727 4088Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Χημείας
201.ΝΙΚΟΛΙΔΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ (>)210 368 8063Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Εκπαίδευσης & Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (ΤΕΑΠΗ)
202.ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ (>)210 727 5518Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία ΜΙΘΕ
203.ΞΕΖΩΝΑΚΗ ΡΟΔΑΝΘΗ (>)210 727 7952Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Φιλολογίας
204.ΞΕΣΦΙΓΓΗ ΜΑΡΙΑ (>)210 727 4193Διοικητικό Προσωπικό
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Γρ/τεία Φαρμακευτικής
205.ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (>)210 746 1441Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Νοσηλευτικής
206.ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΣΟΦΙΑ (>)210 727 4386Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Χημείας
207.ΠΑΓΟΥΡΑΚΗ ΠΕΛΑΓΙΑ (>)210 727 7940 Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π.)Γρ/τεία Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
208.ΠΑΛΑΣΚΑ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ (>)210 727 5192Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Πληροφορικής
209.ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (>)210 727 4058Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Φαρμακευτικής
210.ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ (>)210 727 4247Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Βιολογίας
211.ΠΑΠΑΔΗΜΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (>)210 727 6076Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ)
212.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ (>)210 727 7968Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Φιλολογίας
213.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΛΑ (>)210 368 8653Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Νομικής
214.ΠΑΠΑΔΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ (>)210 727 7454Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
215.ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (>)210 368 8652Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Νομικής
216.ΠΑΠΑΝΑΓΝΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ (>)210 746 2175ΣυνεργάτηςΓρ/τεία Ιατρικής
217.ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (>)210 727 7963Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Φιλοσοφίας - Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας
218.ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΜΑΡΙΑ (>)210 368 9467Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Οικονομικών Επιστημών
219.ΠΑΠΠΟΥ-ΒΑΛΙΑΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ (>)210 368 9575Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Τουρκικών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών
220.ΠΑΣΤΡΑ ΑΝΝΑ (>)210 727 7474Διοικητικό Προσωπικό
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Γρ/τεία Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
221.ΠΑΤΡΙΝΕΛΗ ΜΕΛΠOΜΕΝΗ (>)210 727 7519Διοικητικό Προσωπικό
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Γρ/τεία Ψυχολογίας
222.ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (>)210 368 9576Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Τουρκικών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών
223.ΠΕΤΡΕΛΛΗ ΜΑΡΙΝΑ (>)210 368 8963ΣυνεργάτηςΓρ/τεία Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
224.ΠΙΠΠΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ (>)210 368 8649ΣυνεργάτηςΓρ/τεία Νομικής
225.ΠΛΙΑΤΣΙΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (>)210 727 7311Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Φιλολογίας
226.ΠΟΘΗΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (>)210 727 5181Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Πληροφορικής
227.ΠΡΑΓΙΑΝΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ (>)210 727 7793Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
228.ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ (>)210 727 4088, 210 727 4098 ΧώροςΓρ/τεία Χημείας
229.ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΜ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (>)210 368 8916 ΧώροςΓρ/τεία Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
230.ΡΟΜΠΟΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (>)210 727 7962Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Φιλοσοφίας - Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας
231.ΣΑΒΒΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ (>)210 727 5590Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία ΜΙΘΕ
232.ΣΑΚΕΛΛΙΟΥ-ΚΑΤΣΟΥΛΗ ΠΑΡΘΕΝΙΑ (>)210 746 1117Διοικητικό Προσωπικό
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Γρ/τεία Οδοντιατρικής
233.ΣΑΝΤΑΜΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ (>)210 727 7910Διοικητικό Προσωπικό
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Γρ/τεία Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
234.ΣΑΡΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (>)210 746 2047Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Ιατρικής
235.ΣΑΤΡΑΤΖΕΜΗ ΓΕΩΡΓΙΑ (>)210 727 4947Διοικητικό Προσωπικό
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Γρ/τεία Χημείας
236.ΣΙΩΤΟΥ ΜΑΡΙΕΤΤΑ (>)210 368 8003Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Παιδαγωγικού - Δημοτικής Εκπαίδευσης (Π.Τ.Δ.Ε)
237.ΣΚΕΝΤΕΡΗ ΦΩΤΕΙΝΗ (>)210 368 9457Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Επικοινωνίας & Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης
238.ΣΚΕΝΤΕΡΗΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ (>)210 727 4062Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Γεωλογίας
239.ΣΚΟΡΔΙΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (>)210 727 7887 Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Ιστορίας και Αρχαιολογίας
240.ΣΚΟΥΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (>)210 368 9431Διοικητικό Προσωπικό
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Γρ/τεία Οικονομικών Επιστημών
241.ΣΟΪΛΕΔΗ ΜΑΡΙΝΑ (>)210 368 8007Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Παιδαγωγικού - Δημοτικής Εκπαίδευσης (Π.Τ.Δ.Ε)
242.ΣΟΥΡΒΙΝΟΥ ΑΘΗΝΑ (>)210 368 9408Διοικητικό Προσωπικό
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Γρ/τεία Επικοινωνίας & Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης
243.ΣΠΕΤΖΑΡΗ ΕΙΡΗΝΗ (>)210 727 4098Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Χημείας
244.ΣΠΥΡΑΚΗ ΤΑΝΙΑ (>)210 727 7541Διοικητικό Προσωπικό
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Γρ/τεία Μουσικών Σπουδών
245.ΣΠΥΡΙΔΑΚΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ (>)210 368 9400Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Οικονομικών Επιστημών
246.ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (>)210 727 6754Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Φυσικής
247.ΣΤΑΘΟΥΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (>)210 727 7303Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Θεατρικών Σπουδών
248.ΣΤΑΜΠΟΛΙΑΔΗ ΔΑΦΝΗ (>)210 727 4682Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Γεωλογίας
249.ΤΑΜΠΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (>)210 368 8072Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Εκπαίδευσης & Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (ΤΕΑΠΗ)
250.ΤΑΜΠΑΡΗ ΜΑΓΔΑ (>)210 368 8648Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Νομικής
251.ΤΑΧΜΙΤΖΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (>)210 727 7318Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Ιστορίας και Αρχαιολογίας
252.ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ (>)210 727 7449 ΧώροςΓρ/τεία Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
253.ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (>)210 727 5713 ΧώροςΓρ/τεία Θεολογίας
254.ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ 2 ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ (>)210 368 8644 ΧώροςΓρ/τεία Νομικής
255.ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΟΙΝΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΜ. (Virtual) (>)210 727 6331 ΧώροςΓρ/τεία Μαθηματικών
256.ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΟΙΝΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΜ. (ΦΥΣΙΚΗ ΥΠΑΡΞΗ) (>)210 727 7657 ΧώροςΓρ/τεία Φιλοσοφίας - Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας
257.ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΟΙΝΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΜ. ΙΑΤΡΙΚΗΣ (>)210 746 2053 ΧώροςΓρ/τεία Ιατρικής
258.ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΟΙΝΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΜ. ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (>)210 727 7310 ΧώροςΓρ/τεία Φιλολογίας
259.ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΟΙΝΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΜ. ΦΠΨ (ΦΥΣΙΚΗ ΥΠΑΡΞΗ) (>)210 727 7657 ΧώροςΓρ/τεία Φιλοσοφίας - Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας
260.ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΟΙΝΟΥ ΤΕΦΑΑ (>)210 727 6034 ΧώροςΓρ/τεία Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ)
261.ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (>)210 746 1598 ΧώροςΓρ/τεία Νοσηλευτικής
262.ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΦΥΣΙΚΟ ΤΜΗΜΑ (>)210 727 6807 ΧώροςΓρ/τεία Φυσικής
263.ΤΗΛΕΦΩΝΙΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΟΙΝΟΥ (>)210 368 8079 ΧώροςΓρ/τεία Εκπαίδευσης & Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (ΤΕΑΠΗ)
264.ΤΟΥΜΠΑΝΗ ΑΝΝΑ (>)210 727 7511Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Φιλοσοφίας - Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας
265.ΤΡΑΓΟΥΔΑΡΑ ΜΑΝΤΗ (>)210 727 6990Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Φυσικής
266.ΤΡΟΥΛΛΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ (>)210 727 7312Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
267.ΤΡΥΦΙΑΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ (>)210 727 7434 Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Φιλοσοφίας - Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας
268.ΤΡΥΦΙΑΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (>)210 727 7356Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Ιστορίας και Αρχαιολογίας
269.ΤΣΙΟΥΠΗ ΣΟΥΛΤΑΝΑ (>)210 727 7966Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
270.ΤΣΙΠΡΑ ΕΛΕΝΗ (>)210 368 9493Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Οικονομικών Επιστημών
271.ΤΣΙΩΤΑ ΔΗΜΗΤΡΑ (>)210 727 7370Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Ψυχολογίας
272.ΤΣΟΥΚΑΝΕΛΛΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ (>)210 368 8638 Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Νομικής
273.ΦΙΛΑΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (>)210 727 7849Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Ιστορίας και Αρχαιολογίας
274.ΦΙΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (>)210 727 7794Διοικητικό Προσωπικό
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Γρ/τεία Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
275.ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (>)210 727 7967Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
276.ΦΟΥΝΤΑΣ ΣΠΥΡΟΣ (>)210 727 7773Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
277.ΦΟΥΡΤΟΥΝΗ ΜΑΡΙΑ (>)210 746 2252Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Ιατρικής
278.ΦΡΑΓΚΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (>)210 746 1119Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Οδοντιατρικής
279.ΦΡΥΔΑΣ ΘΕΟΔΟΣΗΣ (>)210 368 8651Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Νομικής
280.ΦΩΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (>)210 368 8913Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
281.ΦΩΤΟΥ ΗΛΙΑΝΑ (>)210 727 7738Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Φιλολογίας
282.ΧΑΛΑΖΩΝΙΤΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ (>)210 368 8040Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Εκπαίδευσης & Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (ΤΕΑΠΗ)
283.ΧΑΛΚΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (>)210 368 9577Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Τουρκικών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών
284.ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ (>)210 727 5742Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Κοινωνικής Θεολογίας
285.ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ (>)210 727 4351Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Φαρμακευτικής
286.ΧΟΝΔΡΟΘΑΝΑΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (>)210 368 8021Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Παιδαγωγικού - Δημοτικής Εκπαίδευσης (Π.Τ.Δ.Ε)
287.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΕΛΠΙΔΑ (>)210 727 7956Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Ιστορίας και Αρχαιολογίας
288.ΧΡΥΣΑΦΗ ΜΑΡΙΑ (>)210 727 7453Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
289.ΧΩΡΑΦΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ (>)210 727 4061Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Γεωλογίας
290.ΨΑΡΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (>)210 727 4279Διοικητικό Προσωπικό
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Γρ/τεία Γεωλογίας