Αποτελέσματα Αναζήτησης: Βρέθηκαν 296 εγγραφές
επιστροφή
Γενική Διεύθυνση: Γραμματείες - Διεύθυνση: Γραμματείες των Τμημάτων
  Ονοματεπώνυμο Τηλέφωνο E-mail ΙδιότηταΤμήμα
1.FAX ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (>)210 727 7694 ΧώροςΓρ/τεία Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
2.FAX ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΙΙ (>)210 746 2102 ΧώροςΓρ/τεία Ιατρικής
3.FAX ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΜ. ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (>)210 727 4065 ΧώροςΓρ/τεία Βιολογίας
4.FAX ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΜ. ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (>)210 727 7450 ΧώροςΓρ/τεία Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
5.FAX ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΜ. Μ.Ι.Θ.Ε. (>)210 727 5530 ΧώροςΓρ/τεία ΜΙΘΕ
6.FAX ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΜ. ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (>)210 727 7575 ΧώροςΓρ/τεία Μουσικών Σπουδών
7.FAX ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΜ. ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (>)210 746 1500 ΧώροςΓρ/τεία Νοσηλευτικής
8.FAX ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΜ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (>)210 368 8920 ΧώροςΓρ/τεία Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
9.FAX ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΜ. ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (>)210 727 7654 ΧώροςΓρ/τεία Φιλολογίας
10.FAX ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΜ. ΦΥΣΙΚΗΣ (ΔΕΠ) (>)210 727 6816 ΧώροςΓρ/τεία Φυσικής
11.FAX ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (>)210 746 1187 ΧώροςΓρ/τεία Οδοντιατρικής
12.FAX ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (>)210 727 7923 ΧώροςΓρ/τεία Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
13.FAX ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ (>)210 368 8640 ΧώροςΓρ/τεία Νομικής
14.FAX ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (>)210 727 7489 ΧώροςΓρ/τεία Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
15.FAX ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΜ. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (>)210 727 6341 ΧώροςΓρ/τεία Μαθηματικών
16.FAX ΤΜ. ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (>)210 727 5811 ΧώροςΓρ/τεία Θεολογίας
17.FAX ΤΜ. ΚΟΙΝΩΝ. ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (>)210 727 5711 ΧώροςΓρ/τεία Κοινωνικής Θεολογίας
18.FAX ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (>)210 727 5191 ΧώροςΓρ/τεία Πληροφορικής
19.FAX Φ.Π.Ψ (>)210 727 7315 ΧώροςΓρ/τεία Φιλοσοφίας - Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας
20.FAX ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΜΕΑ ΚΛΑΣΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (>)210 727 7748 ΧώροςΓρ/τεία Φιλολογίας
21.FAX ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ EMME (>)210 368 9473 ΧώροςΓρ/τεία Επικοινωνίας & Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης
22.FAX ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΩΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (>)210 746 2197 ΧώροςΓρ/τεία Ιατρικής
23.FAX ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (>)210 746 2050 ΧώροςΓρ/τεία Ιατρικής
24.FAX ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜ. ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ (>)210 368 8019 ΧώροςΓρ/τεία Παιδαγωγικού - Δημοτικής Εκπαίδευσης (Π.Τ.Δ.Ε)
25.FAX ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΠΟΣΔΕΠ (>)210 727 6449 Χώρος
26.FAX ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΕΑΠΗ (>)210 368 8057 ΧώροςΓρ/τεία Εκπαίδευσης & Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (ΤΕΑΠΗ)
27.FAX ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΕΦΑΑ (>)210 727 6028 ΧώροςΓρ/τεία Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ)
28.FAX ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ (>)210 727 4063 ΧώροςΓρ/τεία Γεωλογίας
29.FAX ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (>)210 727 7763 ΧώροςΓρ/τεία Θεατρικών Σπουδών
30.FAX ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (>)210 727 7954 ΧώροςΓρ/τεία Ιστορίας και Αρχαιολογίας
31.FAX ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (>)210 368 9471 ΧώροςΓρ/τεία Οικονομικών Επιστημών
32.FAX ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (>)210 727 7405 ΧώροςΓρ/τεία Σλαβικών Σπουδών
33.FAX ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (>)210 363 7947 ΧώροςΓρ/τεία Τουρκικών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών
34.FAX ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ (ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ) (>)210 727 6988 ΧώροςΓρ/τεία Φυσικής
35.FAX ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (>)210 727 7459 ΧώροςΓρ/τεία Ψυχολογίας
36.FAX ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΕΑΠΗ (>)210 368 8018 ΧώροςΓρ/τεία Εκπαίδευσης & Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (ΤΕΑΠΗ)
37.FAX ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΠΜΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ 2 (>)210 368 8961 ΧώροςΓρ/τεία Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
38.FAX ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΠΜΣ ΤΕΑΠΗ (>)210 368 8004 ΧώροςΓρ/τεία Εκπαίδευσης & Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (ΤΕΑΠΗ)
39.FAX ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΜ. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ (>)210 727 4059 ΧώροςΓρ/τεία Φαρμακευτικής
40.FAX ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΜ. ΧΗΜΕΙΑΣ (>)210 727 4097 ΧώροςΓρ/τεία Χημείας
41.FAX ΠΜΣ ΕΞΟΜΕΙΩΣΗΣ ΠΤΔΕ (>)210 368 8015 ΧώροςΓρ/τεία Παιδαγωγικού - Δημοτικής Εκπαίδευσης (Π.Τ.Δ.Ε)
42.FAX ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (>)210 746 2044 ΧώροςΓρ/τεία Ιατρικής
43.ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ (>)210 727 7891Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
44.ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ (>)210 746 1120Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Οδοντιατρικής
45.ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ ΕΛΕΝΗ (>)210 727 4658Διοικητικό Προσωπικό
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Γρ/τεία Βιολογίας
46.ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (>)210 368 8656Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Νομικής
47.ΑΜΟΥΡΓΗ ΠΙΕΡΑ (>)210 727 7429Διοικητικό Προσωπικό
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Γρ/τεία Σλαβικών Σπουδών
48.ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (>)210 368 9446Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Οικονομικών Επιστημών
49.ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ (>)210 727 5588Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία ΜΙΘΕ
50.ΑΠΟΣΚΙΤΗ ΕΥΓΕΝΙΑ (>)210 727 7302Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Μουσικών Σπουδών
51.ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ (>)210 746 2045Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Ιατρικής
52.ΑΣΤΡΑΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ (>)210 368 8917Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
53.ΒΑΓΓΑΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (>)210 727 4089Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Γεωλογίας
54.ΒΑΚΑΡΤΖΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ (>)210 727 7965Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Ψυχολογίας
55.ΒΑΝΔΩΡΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ (>)210 368 9448Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Οικονομικών Επιστημών
56.ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ (>)210 746 2003, 210 746 2062Διοικητικό Προσωπικό
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Γρ/τεία Ιατρικής
57.ΒΑΧΛΑ ΜΑΡΩ (>)210 746 2175Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Ιατρικής
58.ΒΕΡΓΟΥΡΟΥ ΑΘΗΝΑ (>)210 746 1140Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Οδοντιατρικής
59.ΒΕΡΝΑΔΑΚΗ ΑΡΙΣΤΕΑ (>)210 746 1121Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Οδοντιατρικής
60.ΒΛΑΣΣΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ (>)210 746 2042Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Ιατρικής
61.ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΕΛΕΝΗ (>)Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Μουσικών Σπουδών
62.ΓΑΛΑΝΑΚΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ (>)210 727 5228Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Πληροφορικής
63.ΓΑΡΓΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ (>)210 368 8042Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π.)Γρ/τεία Εκπαίδευσης & Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (ΤΕΑΠΗ)
64.ΓΑΡΟΥΦΑΛΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ (>)210 368 8652Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Νομικής
65.ΓΕΡΑΦΕΝΤΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ (>)210 727 7373Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Φιλοσοφίας - Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας
66.ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ-ΝΕΚΤΑΡΙΑ (>)210 368 8012Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Παιδαγωγικού - Δημοτικής Εκπαίδευσης (Π.Τ.Δ.Ε)
67.ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ (>)210 368 8949Διοικητικό Προσωπικό
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Γρ/τεία Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
68.ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ (>)210 368 8914Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
69.ΓΕΩΡΓΙΟΥ-ΚΑΡΑΒΑΝΑ ΕΥΓΕΝΙΑ (>)210 368 8010Διοικητικό Προσωπικό
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Γρ/τεία Παιδαγωγικού - Δημοτικής Εκπαίδευσης (Π.Τ.Δ.Ε)
70.ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ (>)210 368 8038Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Εκπαίδευσης & Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (ΤΕΑΠΗ)
71.ΓΙΑΚΜΟΓΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ (>)210 727 7774Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
72.ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΗΝΑΪΣ (>)210 727 7772Διοικητικό Προσωπικό
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Γρ/τεία Μουσικών Σπουδών
73.ΓΙΩΤΑΚΗ ΕΥΑ (>)210 746 2049Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Ιατρικής
74.ΓΚΙΚΑ ΜΑΡΙΑ (>)210 727 5586Διοικητικό Προσωπικό
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Γρ/τεία ΜΙΘΕ
75.ΓΚΟΥΒΡΑ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ (>)210 368 8647Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Νομικής
76.ΓΚΟΥΖΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (>)210 727 4093Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Φαρμακευτικής
77.ΓΚΟΥΖΟΥΜΑ ΣΟΦΙΑ (>)210 746 1403Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Νοσηλευτικής
78.ΓΚΟΥΜΑ ΜΑΡΙΑ (>)210 746 2252Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Ιατρικής
79.ΓΟΝΤΙΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (>)210 368 8043Διοικητικό Προσωπικό
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Γρ/τεία Εκπαίδευσης & Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (ΤΕΑΠΗ)
80.ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΔΑΣΚΑΛΕΙΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΑΘΗΝΩΝ (>)210 368 8552, 210 368 8069 ΧώροςΓρ/τεία Εκπαίδευσης & Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (ΤΕΑΠΗ)
81.ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟΥ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 2 (>)210 727 7276 Χώρος
82.ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΜΕ (>)210 368 9407ΧώροςΓρ/τεία Επικοινωνίας & Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης
83.ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ Α ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ (>)210 746 2511 Χώρος
84.ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ Α' ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ (>) Χώρος
85.ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑΣ (>)210 746 2002 ΧώροςΓρ/τεία Ιατρικής
86.ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΣΔΕΠ (>)210 727 6445 Χώρος
87.ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΕΑΠΗ (>)210 368 8196 ΧώροςΓρ/τεία Εκπαίδευσης & Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (ΤΕΑΠΗ)
88.ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΕΦΑΑ (>)210 727 6030 ΧώροςΓρ/τεία Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ)
89.ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (>)210 727 7324 ΧώροςΓρ/τεία Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
90.ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (>)210 727 7736 ΧώροςΓρ/τεία Θεατρικών Σπουδών
91.ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ - ERASMUS (>)210 368 8646 ΧώροςΓρ/τεία Νομικής
92.ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ - ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (>)210 368 8643 ΧώροςΓρ/τεία Νομικής
93.ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ - ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ (>)210 368 8642 ΧώροςΓρ/τεία Νομικής
94.ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ (>)210 368 8641 ΧώροςΓρ/τεία Νομικής
95.ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΘΛΗΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ (>)210 727 6039 ΧώροςΓρ/τεία Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ)
96.ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (>)210 368 8197 ΧώροςΓρ/τεία Εκπαίδευσης & Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (ΤΕΑΠΗ)
97.ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ (>)210 727 4666 ΧώροςΓρ/τεία Φαρμακευτικής
98.ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ (>)210 368 8676 ΧώροςΓρ/τεία Νομικής
99.ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΜΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (>)210 368 8964ΧώροςΓρ/τεία Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
100.ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (>)210 368 8198 ΧώροςΓρ/τεία Εκπαίδευσης & Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (ΤΕΑΠΗ)
101.ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (>)210 727 7570 ΧώροςΓρ/τεία Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
102.ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (>)210 368 8912 ΧώροςΓρ/τεία Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
103.ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (>)210 363 4592 ΧώροςΓρ/τεία Τουρκικών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών
104.ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΜΕΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (>)210 368 8963ΧώροςΓρ/τεία Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
105.ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΜΕΑ ΚΛΑΣΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (>) ΧώροςΓρ/τεία Φιλολογίας
106.ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΜΕΑ ΚΛΑΣΣΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (>) ΧώροςΓρ/τεία Φιλολογίας
107.ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΜΕΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (>)210 368 9400 ΧώροςΓρ/τεία Οικονομικών Επιστημών
108.ΓΡΗΓΟΡΑΚΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (>)210 727 4248Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π.)Γρ/τεία Βιολογίας
109.ΓΡΙΒΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (>)210 746 1498Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Νοσηλευτικής
110.ΓΡΙΖΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ (>)210 746 2043Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Ιατρικής
111.ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΣΤΕΛΛΑ (>)210 727 6144 Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ)
112.ΔΗΜΑΡΕΣΗ ΟΛΓΑ (>)210 368 8964Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
113.ΔΙΑΚΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑ (>)210 727 6031Διοικητικό Προσωπικό
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Γρ/τεία Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ)
114.ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ (>)210 746 2040Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Ιατρικής
115.ΔΟΥΚΑ ΕΙΡΗΝΗ (>)210 727 6803Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Φυσικής
116.ΔΡΕΚΟΛΙΑ ΕΥΓΕΝΙΑ (>)210 746 2051Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Ιατρικής
117.ΔΡΟΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (>)210 368 9405Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Επικοινωνίας & Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης
118.ΔΡΟΣΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ (>)210 368 8657Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Νομικής
119.ΕΥΔΟΚΙΜΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ (>)210 727 4060Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Βιολογίας
120.ΖΑΜΠΑΡΕΛΟΥ ΑΡΓΥΡΩ (>)210 746 2354 Διοικητικό Προσωπικό
121.ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (>)210 727 7314Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Ιστορίας και Αρχαιολογίας
122.ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (>)210 368 8638Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Νομικής
123.ΖΗΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (>)210 727 7451Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
124.ΖΩΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (>)210 727 6036Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ)
125.ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ (>)210 746 2041Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Ιατρικής
126.ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ (>)210 368 8039Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Εκπαίδευσης & Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (ΤΕΑΠΗ)
127.ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (>)210 746 1499Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Νοσηλευτικής
128.ΘΥΡΙΔΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΜΜΕ (>)210 368 9251 ΧώροςΓρ/τεία Επικοινωνίας & Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης
129.ΘΥΡΙΔΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (>)210 368 9472 ΧώροςΓρ/τεία Οικονομικών Επιστημών
130.ΘΥΡΙΔΕΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 6 (>)210 368 8918 ΧώροςΓρ/τεία Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
131.ΚΑΓΙΑΝΝΗ ΟΛΓΑ (>)210 727 4066Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Βιολογίας
132.ΚΑΛΑΝΤΖΗ ΑΛΚΗΣΤΙΣ (>)210 746 2192Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Ιατρικής
133.ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (>)210 727 7488Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
134.ΚΑΛΛΙΑΦΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (>)210 746 2052Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Ιατρικής
135.ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΥ ΜΕΛΑΧΡΟΙΝΗ (>)210 727 7960Διοικητικό Προσωπικό
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Γρ/τεία Φιλολογίας
136.ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ (>)210 727 7308Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
137.ΚΑΡΑΜΠΙΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ (>)210 368 9476ΣυνεργάτηςΓρ/τεία Οικονομικών Επιστημών
138.ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ (>)210 727 5720 Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Θεολογίας
139.ΚΑΡΒΕΛΑ ΡΑΝΙΑ (>)210 746 1436Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Νοσηλευτικής
140.ΚΑΡΥΣΤΗΝΑΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (>)210 727 7307Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
141.ΚΑΣΙΜΑΤΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ (>)210 727 5338Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Πληροφορικής
142.ΚΑΤΡΑΝΗ ΜΑΡΙΑ (>)210 727 5571Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία ΜΙΘΕ
143.ΚΑΤΣΙΚΑΡΕΛΗ ΕΙΡΗΝΗ (>)210 727 7970Διοικητικό Προσωπικό
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Γρ/τεία Ιστορίας και Αρχαιολογίας
144.ΚΕΚΕΣ ΙΩΑΚΕΙΜ (>)210 368 8654Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Νομικής
145.ΚΕΤΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ (>)210 368 8058Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Εκπαίδευσης & Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (ΤΕΑΠΗ)
146.ΚΙΟΣΕ ΣΤΥΛΙΑΝΗ (>)210 727 6337Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Μαθηματικών
147.ΚΙΟΥΣΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ (>)210 368 8915Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
148.ΚΙΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (>)210 727 6745Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Φυσικής
149.ΚΟΛΑΤΣΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ (>)210 368 9406Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Οικονομικών Επιστημών
150.ΚΟΛΑΤΣΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (>)210 368 8055Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Εκπαίδευσης & Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (ΤΕΑΠΗ)
151.ΚΟΛΑΤΣΟΥ ΜΑΡΙΑ (>)210 727 6335Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Μαθηματικών
152.ΚΟΛΙΑΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (>)210 727 7430Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Σλαβικών Σπουδών
153.ΚΟΜΝΗΝΑΚΗ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ (>)210 727 5715Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Κοινωνικής Θεολογίας
154.ΚΟΝΤΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ (>)210 746 1309Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Οδοντιατρικής
155.ΚΟΡΔΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ (>)210 727 7570Διοικητικό Προσωπικό
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Γρ/τεία Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
156.ΚΟΡΔΑΤΖΑΚΗ ΑΡΓΥΡΩ (>)210 368 8655Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Νομικής
157.ΚΟΡΔΟΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΑ (>)210 727 5712Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Κοινωνικής Θεολογίας
158.ΚΟΡΚΟΛΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (>)210 368 8092Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Παιδαγωγικού - Δημοτικής Εκπαίδευσης (Π.Τ.Δ.Ε)
159.ΚΟΡΟΜΗΛΟΥ ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ (>)Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Φιλοσοφίας - Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας
160.ΚΟΥΡΕΛΗ ΕΛΕΝΗ (>)210 368 8661Διοικητικό Προσωπικό
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Γρ/τεία Νομικής
161.ΚΟΥΡΗΣ ΣΠΥΡΟΣ (>)210 727 5714Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Θεολογίας
162.ΚΟΥΤΟΥΒΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (>)210 746 2247Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Ιατρικής
163.ΚΟΥΤΣΟΥΒΕΛΗΣ ΣΥΜΕΩΝ (>)210 368 8044Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Εκπαίδευσης & Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (ΤΕΑΠΗ)
164.ΚΟΦΙΝΑ ΜΑΝΙΑ (>)210 727 4355Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Φαρμακευτικής
165.ΚΡΙΘΑΡΗ-ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ-ΕΛΕΝΗ (>)210 727 7667Διοικητικό Προσωπικό
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Γρ/τεία Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
166.ΚΥΡΙΑΖΗ ΕΡΣΗ (>)210 727 7961Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Φιλοσοφίας - Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας
167.ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΜΕΛΙΝΑ (>)210 727 4939 Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Επικοινωνίας & Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης
168.ΛΕΚΚΑ-ΜΑΡΣΕΛΛΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ (>)210 727 6334Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Μαθηματικών
169.ΛΕΩΝΙΔΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ (>)210 727 5161Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Πληροφορικής
170.ΛΟΥΔΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ (>)210 727 5847Διοικητικό Προσωπικό
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Γρ/τεία Κοινωνικής Θεολογίας
171.ΛΟΥΠΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ (>)210 727 5154Διοικητικό Προσωπικό
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
Γρ/τεία Πληροφορικής
172.ΛΥΚΟΥΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ (>)210 746 1105Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Οδοντιατρικής
173.ΛΥΜΠΕΡΙΔΟΥ-ΠΑΠΠΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ (>)210 727 6332Διοικητικό Προσωπικό
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Γρ/τεία Μαθηματικών
174.ΛΥΡΙΤΣΗ ΑΘΗΝΑ (>)210 727 5717Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Θεολογίας
175.ΛΥΡΙΤΣΗ ΕΥΔΟΚΙΑ (>)210 368 8022Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Παιδαγωγικού - Δημοτικής Εκπαίδευσης (Π.Τ.Δ.Ε)
176.ΛΩΛΗ ΟΛΓΑ (>)210 368 9466Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Οικονομικών Επιστημών
177.ΜΑΪΚΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ (>)210 727 7317Διοικητικό Προσωπικό
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Γρ/τεία Φιλοσοφίας - Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας
178.ΜΑΚΟΥΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (>)210 368 8645Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Νομικής
179.ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ (>)210 746 1402Διοικητικό Προσωπικό
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Γρ/τεία Νοσηλευτικής
180.ΜΑΝΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (>)210 727 5813Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Θεολογίας
181.ΜΑΡΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (>)210 727 6149Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ)
182.ΜΑΣΤΟΡΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ (>)210 727 6336Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Μαθηματικών
183.ΜΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (>)210 368 9403 Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Οικονομικών Επιστημών
184.ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ (>)210 727 4386ΧώροςΓρ/τεία Χημείας
185.ΜΗΛΙΩΝΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ (>)210 727 5872Διοικητικό Προσωπικό
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Γρ/τεία Θεολογίας
186.ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ (>)210 368 9283Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Επικοινωνίας & Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης
187.ΜΗΤΣΑΚΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ (>)210 727 6799Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Φυσικής
188.ΜΟΥΡΟΥΤΗ-ΓΩΓΟΥ ΦΑΝΗ (>)210 727 6977 Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Φυσικής
189.ΜΠΑΛΑΣΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (>)210 727 6029Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ)
190.ΜΠΑΛΑΦΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ (>)210 727 5746ΣυνεργάτηςΓρ/τεία Κοινωνικής Θεολογίας
191.ΜΠΑΛΑΦΟΥΤΗ ΜΑΡΙΑ (>)210 727 7482Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Σλαβικών Σπουδών
192.ΜΠΑΛΤΣΙΩΤΗ ΖΩΗ (>)210 368 8014Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Παιδαγωγικού - Δημοτικής Εκπαίδευσης (Π.Τ.Δ.Ε)
193.ΜΠΑΝΤΕΚΑ ΘΑΛΕΙΑ (>)210 727 4064Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Γεωλογίας
194.ΜΠΑΡΜΠΕΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ (>)Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Νομικής
195.ΜΠΑΡΜΠΟΗ ΑΘΗΝΑ (>)210 746 1507Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Νοσηλευτικής
196.ΜΠΕΚΑΣ ΦΩΤΙΟΣ (>)210 727 6339Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Μαθηματικών
197.ΜΠΕΝΑΡΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ (>)210 727 7950Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Θεατρικών Σπουδών
198.ΜΠΕΡΝΙΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ (>)210 727 7784Διοικητικό Προσωπικό
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Γρ/τεία Θεατρικών Σπουδών
199.ΜΠΙΤΣΑ ΒΙΚΤΩΡΙΑ (>)210 746 1502Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Νοσηλευτικής
200.ΜΠΟΪΝΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (>)210 727 7386Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Φιλολογίας
201.ΜΠΟΥΓΙΑΤΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (>)210 727 6372Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Μαθηματικών
202.ΜΠΟΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (>)210 746 2247Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Ιατρικής
203.ΜΠΡΟΒΑ ΕΥΤΕΡΠΗ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ (>)210 368 8081Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Παιδαγωγικού - Δημοτικής Εκπαίδευσης (Π.Τ.Δ.Ε)
204.ΝΑΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ (>)210 368 8919Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
205.ΝΑΣΙΩΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (>)210 368 8069Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Εκπαίδευσης & Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (ΤΕΑΠΗ)
206.ΝΙΑΒΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ (>)210 727 7969ΣυνεργάτηςΓρ/τεία Θεατρικών Σπουδών
207.ΝΙΓΙΑΝΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ (>)210 746 2123Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Ιατρικής
208.ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (>)210 727 4666Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Φαρμακευτικής
209.ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (>)210 727 4088Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Χημείας
210.ΝΙΚΟΛΙΔΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ (>)210 368 8063Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Εκπαίδευσης & Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (ΤΕΑΠΗ)
211.ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ (>)210 727 5518Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία ΜΙΘΕ
212.ΞΕΖΩΝΑΚΗ ΡΟΔΑΝΘΗ (>)210 727 7952Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Φιλολογίας
213.ΞΕΣΦΙΓΓΗ ΜΑΡΙΑ (>)210 727 4193Διοικητικό Προσωπικό
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Γρ/τεία Φαρμακευτικής
214.ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (>)210 746 1441Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Νοσηλευτικής
215.ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΣΟΦΙΑ (>)210 727 4386Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Χημείας
216.ΠΑΓΟΥΡΑΚΗ ΠΕΛΑΓΙΑ (>)210 727 7940 Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π.)Γρ/τεία Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
217.ΠΑΛΑΣΚΑ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ (>)210 727 5192Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Πληροφορικής
218.ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (>)210 727 4058Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Φαρμακευτικής
219.ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ (>)210 727 4247Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Βιολογίας
220.ΠΑΠΑΔΗΜΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (>)210 727 6076Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ)
221.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ (>)210 727 7968Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Φιλολογίας
222.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΛΑ (>)210 368 8653Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Νομικής
223.ΠΑΠΑΔΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ (>)210 727 7454Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
224.ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (>)210 727 7459Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Ψυχολογίας
225.ΠΑΠΑΝΑΓΝΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ (>)210 746 2175ΣυνεργάτηςΓρ/τεία Ιατρικής
226.ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (>)210 727 7963Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Φιλοσοφίας - Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας
227.ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΜΑΡΙΑ (>)210 368 9467Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Οικονομικών Επιστημών
228.ΠΑΠΠΟΥ-ΒΑΛΙΑΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ (>)210 368 9575Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Τουρκικών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών
229.ΠΑΣΤΡΑ ΑΝΝΑ (>)210 727 7474Διοικητικό Προσωπικό
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Γρ/τεία Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
230.ΠΑΤΡΙΝΕΛΗ ΜΕΛΠOΜΕΝΗ (>)210 727 7519Διοικητικό Προσωπικό
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Γρ/τεία Ψυχολογίας
231.ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (>)210 368 9576Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Τουρκικών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών
232.ΠΕΤΡΕΛΛΗ ΜΑΡΙΝΑ (>)210 368 8963ΣυνεργάτηςΓρ/τεία Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
233.ΠΙΠΠΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ (>)210 368 8612ΣυνεργάτηςΓρ/τεία Νομικής
234.ΠΛΙΑΤΣΙΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (>)210 727 7311Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Φιλολογίας
235.ΠΟΘΗΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (>)210 727 5181Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Πληροφορικής
236.ΠΡΑΓΙΑΝΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ (>)210 727 7793Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
237.ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ (>)210 727 4088, 210 727 4098 ΧώροςΓρ/τεία Χημείας
238.ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΜ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (>)210 368 8916 ΧώροςΓρ/τεία Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
239.ΡΟΜΠΟΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (>)210 727 7962Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Φιλοσοφίας - Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας
240.ΣΑΒΒΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ (>)210 727 5590Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία ΜΙΘΕ
241.ΣΑΚΕΛΛΙΟΥ-ΚΑΤΣΟΥΛΗ ΠΑΡΘΕΝΙΑ (>)210 746 1117Διοικητικό Προσωπικό
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Γρ/τεία Οδοντιατρικής
242.ΣΑΝΤΑΜΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ (>)210 727 7910Διοικητικό Προσωπικό
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Γρ/τεία Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
243.ΣΑΡΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (>)210 746 2047Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Ιατρικής
244.ΣΑΤΡΑΤΖΕΜΗ ΓΕΩΡΓΙΑ (>)210 727 4947Διοικητικό Προσωπικό
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Γρ/τεία Χημείας
245.ΣΕΪΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (>)210 368 8659 Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Νομικής
246.ΣΙΩΤΟΥ ΜΑΡΙΕΤΤΑ (>)210 368 8003Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Παιδαγωγικού - Δημοτικής Εκπαίδευσης (Π.Τ.Δ.Ε)
247.ΣΚΕΝΤΕΡΗ ΦΩΤΕΙΝΗ (>)210 368 9457Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Επικοινωνίας & Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης
248.ΣΚΕΝΤΕΡΗΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ (>)210 727 4062Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Γεωλογίας
249.ΣΚΟΡΔΙΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (>)210 727 7887 Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Ιστορίας και Αρχαιολογίας
250.ΣΚΟΥΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (>)210 368 9431Διοικητικό Προσωπικό
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Γρ/τεία Οικονομικών Επιστημών
251.ΣΟΪΛΕΔΗ ΜΑΡΙΝΑ (>)210 368 8007Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Παιδαγωγικού - Δημοτικής Εκπαίδευσης (Π.Τ.Δ.Ε)
252.ΣΟΥΡΒΙΝΟΥ ΑΘΗΝΑ (>)210 368 9408Διοικητικό Προσωπικό
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Γρ/τεία Επικοινωνίας & Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης
253.ΣΠΕΤΖΑΡΗ ΕΙΡΗΝΗ (>)210 727 4098Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Χημείας
254.ΣΠΥΡΙΔΑΚΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ (>)210 368 9400Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Οικονομικών Επιστημών
255.ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (>)210 727 6754Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Φυσικής
256.ΣΤΑΘΟΥΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (>)210 727 7303Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Θεατρικών Σπουδών
257.ΣΤΑΜΠΟΛΙΑΔΗ ΔΑΦΝΗ (>)210 727 4682Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Γεωλογίας
258.ΣΤΕΦΑΝΑΤΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ (>)210 727 6825Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Φυσικής
259.ΤΑΜΠΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (>)210 368 8072Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Εκπαίδευσης & Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (ΤΕΑΠΗ)
260.ΤΑΜΠΑΡΗ ΜΑΓΔΑ (>)210 368 8648Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Νομικής
261.ΤΑΧΜΙΤΖΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (>)210 727 7318Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Ιστορίας και Αρχαιολογίας
262.ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ (>)210 727 7449 ΧώροςΓρ/τεία Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
263.ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (>)210 727 5713 ΧώροςΓρ/τεία Θεολογίας
264.ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ 2 ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ (>)210 368 8644 ΧώροςΓρ/τεία Νομικής
265.ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΟΙΝΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΜ. (Virtual) (>)210 727 6331 ΧώροςΓρ/τεία Μαθηματικών
266.ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΟΙΝΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΜ. (ΦΥΣΙΚΗ ΥΠΑΡΞΗ) (>)210 727 7657 ΧώροςΓρ/τεία Φιλοσοφίας - Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας
267.ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΟΙΝΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΜ. ΙΑΤΡΙΚΗΣ (>)210 746 2053 ΧώροςΓρ/τεία Ιατρικής
268.ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΟΙΝΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΜ. ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (>)210 727 7310 ΧώροςΓρ/τεία Φιλολογίας
269.ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΟΙΝΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΜ. ΦΠΨ (ΦΥΣΙΚΗ ΥΠΑΡΞΗ) (>)210 727 7657 ΧώροςΓρ/τεία Φιλοσοφίας - Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας
270.ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΟΙΝΟΥ ΤΕΦΑΑ (>)210 727 6034 ΧώροςΓρ/τεία Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ)
271.ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (>)210 746 1598 ΧώροςΓρ/τεία Νοσηλευτικής
272.ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΦΥΣΙΚΟ ΤΜΗΜΑ (>)210 727 6807 ΧώροςΓρ/τεία Φυσικής
273.ΤΗΛΕΦΩΝΙΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΟΙΝΟΥ (>)210 368 8079 ΧώροςΓρ/τεία Εκπαίδευσης & Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (ΤΕΑΠΗ)
274.ΤΟΥΜΠΑΝΗ ΑΝΝΑ (>)210 727 7511Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Φιλοσοφίας - Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας
275.ΤΡΑΓΟΥΔΑΡΑ ΜΑΝΤΗ (>)210 727 6990Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Φυσικής
276.ΤΡΟΥΛΛΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ (>)210 727 7312Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
277.ΤΡΥΦΙΑΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ (>)210 727 7434 Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Φιλοσοφίας - Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας
278.ΤΡΥΦΙΑΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (>)210 727 7356Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Ιστορίας και Αρχαιολογίας
279.ΤΣΙΟΥΠΗ ΣΟΥΛΤΑΝΑ (>)210 727 7966Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
280.ΤΣΙΠΡΑ ΕΛΕΝΗ (>)210 368 9493Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Οικονομικών Επιστημών
281.ΤΣΙΩΤΑ ΔΗΜΗΤΡΑ (>)210 727 7370Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Ψυχολογίας
282.ΦΙΛΑΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (>)210 727 7849Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Ιστορίας και Αρχαιολογίας
283.ΦΙΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (>)210 727 7794Διοικητικό Προσωπικό
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Γρ/τεία Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
284.ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (>)210 727 7967Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
285.ΦΟΥΝΤΑΣ ΣΠΥΡΟΣ (>)210 727 7773Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
286.ΦΡΑΓΚΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (>)210 746 1119Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Οδοντιατρικής
287.ΦΡΥΔΑΣ ΘΕΟΔΟΣΗΣ (>)210 368 8651Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Νομικής
288.ΦΩΤΟΥ ΗΛΙΑΝΑ (>)210 727 7738Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Φιλολογίας
289.ΧΑΛΚΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (>)210 368 9577Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Τουρκικών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών
290.ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ (>)210 727 5742Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Κοινωνικής Θεολογίας
291.ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ (>)210 727 4351Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Φαρμακευτικής
292.ΧΟΝΔΡΟΘΑΝΑΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (>)210 368 8021Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Παιδαγωγικού - Δημοτικής Εκπαίδευσης (Π.Τ.Δ.Ε)
293.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΕΛΠΙΔΑ (>)210 727 7956Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Ιστορίας και Αρχαιολογίας
294.ΧΡΥΣΑΦΗ ΜΑΡΙΑ (>)210 727 7453Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
295.ΧΩΡΑΦΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ (>)210 727 4061Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Γεωλογίας
296.ΨΑΡΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (>)210 727 4279Διοικητικό Προσωπικό
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Γρ/τεία Γεωλογίας