Αποτελέσματα Αναζήτησης: Βρέθηκαν 294 εγγραφές
επιστροφή
Γενική Διεύθυνση: Γραμματείες - Διεύθυνση: Γραμματείες των Τμημάτων
  Ονοματεπώνυμο Τηλέφωνο E-mail ΙδιότηταΤμήμα
1.FAX ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (>)210 727 7694 ΧώροςΓρ/τεία Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
2.FAX ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΙΙ (>)210 746 2102 ΧώροςΓρ/τεία Ιατρικής
3.FAX ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΜ. ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (>)210 727 4065 ΧώροςΓρ/τεία Βιολογίας
4.FAX ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΜ. ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (>)210 727 7450 ΧώροςΓρ/τεία Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
5.FAX ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (>)210 368 8057 ΧώροςΓρ/τεία Τμ. Εκπαίδευσης & Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (ΤΕΑΠΗ)
6.FAX ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΜ. Μ.Ι.Θ.Ε. (>)210 727 5530 ΧώροςΓρ/τεία ΜΙΘΕ
7.FAX ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΜ. ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (>)210 727 7575 ΧώροςΓρ/τεία Μουσικών Σπουδών
8.FAX ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΜ. ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (>)210 746 1500 ΧώροςΓρ/τεία Νοσηλευτικής
9.FAX ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΜ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (>)210 368 8920 ΧώροςΓρ/τεία Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
10.FAX ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΜ. ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (>)210 727 7654 ΧώροςΓρ/τεία Φιλολογίας
11.FAX ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΜ. ΦΥΣΙΚΗΣ (>)210 727 6816 ΧώροςΓρ/τεία Φυσικής
12.FAX ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (>)210 746 1187 ΧώροςΓρ/τεία Οδοντιατρικής
13.FAX ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (>)210 727 7923 ΧώροςΓρ/τεία Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
14.FAX ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ (>)210 368 8640 ΧώροςΓρ/τεία Νομικής
15.FAX ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΤΕΠ ΤΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (>)210 368 8004 ΧώροςΓρ/τεία Τμ. Εκπαίδευσης & Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (ΤΕΑΠΗ)
16.FAX ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (>)210 727 7489 ΧώροςΓρ/τεία Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
17.FAX ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΜ. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (>)210 727 6341 ΧώροςΓρ/τεία Μαθηματικών
18.FAX ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (>)210 727 5191 ΧώροςΓρ/τεία Πληροφορικής
19.FAX ΤΟΜΕΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (>)210 727 6711 ΧώροςΓρ/τεία Φυσικής
20.FAX Φ.Π.Ψ (>)210 727 7315 ΧώροςΓρ/τεία Φιλοσοφίας - Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας
21.FAX Φ.Π.Ψ. - ΤΟΜΕΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (>)210 727 7534 ΧώροςΓρ/τεία Φιλοσοφίας - Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας
22.FAX ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ EMME (>)210 368 9473ΧώροςΓρ/τεία Επικοινωνίας & Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης
23.FAX ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΩΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (>)210 746 2197 ΧώροςΓρ/τεία Ιατρικής
24.FAX ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (>)210 746 2050 ΧώροςΓρ/τεία Ιατρικής
25.FAX ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜ. ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ (>)210 368 8019 ΧώροςΓρ/τεία Παιδαγωγικού - Δημοτικής Εκπαίδευσης (Π.Τ.Δ.Ε)
26.FAX ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΠΟΣΔΕΠ (>)210 368 9317 Χώρος
27.FAX ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΕΦΑΑ (>)210 727 6026 ΧώροςΓρ/τεία Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ)
28.FAX ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (>)210 727 7763 ΧώροςΓρ/τεία Θεατρικών Σπουδών
29.FAX ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (>)210 727 7954 ΧώροςΓρ/τεία Ιστορίας και Αρχαιολογίας
30.FAX ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (>)210 368 9471 ΧώροςΓρ/τεία Οικονομικών Επιστημών
31.FAX ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (>)210 727 7405 ΧώροςΓρ/τεία Σλαβικών Σπουδών
32.FAX ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ (>)210 727 6988 ΧώροςΓρ/τεία Φυσικής
33.FAX ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΟΜΕΑ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ (>)210 727 6987 ΧώροςΓρ/τεία Φυσικής
34.FAX ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΟΜΕΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ (>)210 727 6791 ΧώροςΓρ/τεία Φυσικής
35.FAX ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΠΜΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ 2 (>)210 368 8961 ΧώροςΓρ/τεία Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
36.FAX ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΜ. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ (>)210 727 4059 ΧώροςΓρ/τεία Φαρμακευτικής
37.FAX ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΜ. ΧΗΜΕΙΑΣ (>)210 727 4097 ΧώροςΓρ/τεία Χημείας
38.FAX ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (>)210 746 2044 ΧώροςΓρ/τεία Ιατρικής
39.FAX1 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΜ. ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ (>)210 727 4063 ΧώροςΓρ/τεία Γεωλογίας
40.ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ (>)210 727 7891Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
41.ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ (>)210 746 1120Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Οδοντιατρικής
42.ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ ΕΛΕΝΗ (>)210 727 4658Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Βιολογίας
43.ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (>)210 368 8656Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Νομικής
44.ΑΜΟΥΡΓΗ ΠΙΕΡΑ (>)210 727 7429Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Σλαβικών Σπουδών
45.ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (>)210 368 9446Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Οικονομικών Επιστημών
46.ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ (>)210 727 5588Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία ΜΙΘΕ
47.ΑΠΟΣΚΙΤΗ ΕΥΓΕΝΙΑ (>)210 727 7302Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Μουσικών Σπουδών
48.ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ (>)210 746 2045Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Ιατρικής
49.ΒΑΓΓΑΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (>)210 727 4089Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Γεωλογίας
50.ΒΑΚΑΡΤΖΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ (>)210 727 7965Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Ψυχολογίας
51.ΒΑΝΔΩΡΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ (>)210 368 9448Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Οικονομικών Επιστημών
52.ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ (>)210 746 2003, 210 746 2062Διοικητικό Προσωπικό
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Γρ/τεία Ιατρικής
53.ΒΑΧΛΑ ΜΑΡΩ (>)210 746 2175Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Ιατρικής
54.ΒΕΡΓΟΥΡΟΥ ΑΘΗΝΑ (>)210 746 1140Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Οδοντιατρικής
55.ΒΕΡΝΑΔΑΚΗ ΑΡΙΣΤΕΑ (>)210 746 1121Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Οδοντιατρικής
56.ΒΛΑΣΣΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ (>)210 746 2042Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Ιατρικής
57.ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (>)210 727 4412Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Βιολογίας
58.ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΕΛΕΝΗ (>)Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Μουσικών Σπουδών
59.ΓΑΛΑΝΑΚΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ (>)210 727 5228Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Πληροφορικής
60.ΓΕΡΑΦΕΝΤΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ (>)210 727 7373Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Φιλοσοφίας - Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας
61.ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ-ΝΕΚΤΑΡΙΑ (>)210 368 8012 Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Παιδαγωγικού - Δημοτικής Εκπαίδευσης (Π.Τ.Δ.Ε)
62.ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ (>)210 368 8949Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
63.ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ (>)210 368 8914Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
64.ΓΕΩΡΓΙΟΥ-ΚΑΡΑΒΑΝΑ ΕΥΓΕΝΙΑ (>)210 368 8010Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Παιδαγωγικού - Δημοτικής Εκπαίδευσης (Π.Τ.Δ.Ε)
65.ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ (>)210 368 8038Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Τμ. Εκπαίδευσης & Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (ΤΕΑΠΗ)
66.ΓΙΑΚΜΟΓΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ (>)210 727 7774Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
67.ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΗΝΑΪΣ (>)210 727 7772Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Μουσικών Σπουδών
68.ΓΙΩΤΑΚΗ ΕΥΑ (>)210 746 2049Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Ιατρικής
69.ΓΚΙΚΑ ΜΑΡΙΑ (>)210 727 5586Διοικητικό Προσωπικό
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
Γρ/τεία ΜΙΘΕ
70.ΓΚΟΥΒΡΑ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ (>)210 368 8647Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Νομικής
71.ΓΚΟΥΖΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (>)210 727 4093Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Φαρμακευτικής
72.ΓΚΟΥΖΟΥΜΑ ΣΟΦΙΑ (>)210 746 1403Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Νοσηλευτικής
73.ΓΟΝΤΙΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (>)210 368 8043Διοικητικό Προσωπικό
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Γρ/τεία Τμ. Εκπαίδευσης & Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (ΤΕΑΠΗ)
74.ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΔΑΣΚΑΛΕΙΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΑΘΗΝΩΝ (>)210 368 8552 ΧώροςΓρ/τεία Τμ. Εκπαίδευσης & Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (ΤΕΑΠΗ)
75.ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟΥ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 2 (>)210 727 7276 Χώρος
76.ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΜΕ (>)210 368 9407ΧώροςΓρ/τεία Επικοινωνίας & Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης
77.ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ Α ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ (>)210 746 2511 Χώρος
78.ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ Α' ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ (>) Χώρος
79.ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑΣ (>)210 746 2002 ΧώροςΓρ/τεία Ιατρικής
80.ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΒΑΣΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΓΝΩΣΙΑΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ (>)210 727 5566 ΧώροςΓρ/τεία ΜΙΘΕ
81.ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΣΔΕΠ (>)210 368 9316 Χώρος
82.ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (>)210 727 7559 ΧώροςΓρ/τεία Ψυχολογίας
83.ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΕΦΑΑ (>)210 727 6030 ΧώροςΓρ/τεία Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ)
84.ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜ. ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (>)210 727 7452 ΧώροςΓρ/τεία Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
85.ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (>)210 368 8196 ΧώροςΓρ/τεία Τμ. Εκπαίδευσης & Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (ΤΕΑΠΗ)
86.ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (>)210 727 7324 ΧώροςΓρ/τεία Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
87.ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (>)210 727 7736 ΧώροςΓρ/τεία Θεατρικών Σπουδών
88.ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ - ERASMUS (>)210 368 8646 ΧώροςΓρ/τεία Νομικής
89.ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ - ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (>)210 368 8643 ΧώροςΓρ/τεία Νομικής
90.ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ - ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ (>)210 368 8642 ΧώροςΓρ/τεία Νομικής
91.ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ (>)210 368 8641 ΧώροςΓρ/τεία Νομικής
92.ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΜΕΑ ΒΟΤΑΝΙΚΗΣ (>)210 727 4614 ΧώροςΓρ/τεία Βιολογίας
93.ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΜΕΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (>)210 368 9400 ΧώροςΓρ/τεία Οικονομικών Επιστημών
94.ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (>)210 368 8197 ΧώροςΓρ/τεία Παιδαγωγικού - Δημοτικής Εκπαίδευσης (Π.Τ.Δ.Ε)
95.ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ (>)210 368 8676 ΧώροςΓρ/τεία Νομικής
96.ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (>)210 368 8198 ΧώροςΓρ/τεία Παιδαγωγικού - Δημοτικής Εκπαίδευσης (Π.Τ.Δ.Ε)
97.ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (>)210 727 7570 ΧώροςΓρ/τεία Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
98.ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (>)210 368 8912 ΧώροςΓρ/τεία Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
99.ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΜΕΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (>)210 368 8963ΧώροςΓρ/τεία Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
100.ΓΡΗΓΟΡΑΚΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (>)210 727 4248Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π.)Γρ/τεία Βιολογίας
101.ΓΡΙΒΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (>)210 746 1498Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Νοσηλευτικής
102.ΓΡΙΖΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ (>)210 746 2043Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Ιατρικής
103.ΔΗΜΑΡΕΣΗ ΟΛΓΑ (>)210 368 8964Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
104.ΔΙΑΚΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑ (>)210 727 6031Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ)
105.ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ (>)210 746 2040Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Ιατρικής
106.ΔΟΥΚΑ ΕΙΡΗΝΗ (>)210 727 6803Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Φυσικής
107.ΔΡΕΚΟΛΙΑ ΕΥΓΕΝΙΑ (>)210 746 2051Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Ιατρικής
108.ΔΡΟΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (>)210 368 9405Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Επικοινωνίας & Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης
109.ΔΡΟΣΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ (>)210 368 8657Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Νομικής
110.ΕΥΔΟΚΙΜΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ (>)210 727 4060Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Βιολογίας
111.ΖΑΜΠΑΡΕΛΟΥ ΑΡΓΥΡΩ (>)210 746 2354 Διοικητικό Προσωπικό
112.ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (>)210 727 7314Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Ιστορίας και Αρχαιολογίας
113.ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (>)210 368 8659Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Νομικής
114.ΖΗΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (>)210 727 7451Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
115.ΖΩΓΡΑΦΑΚΗ ΕΥΤΥΧΙΑ (>)210 727 6754Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Φυσικής
116.ΖΩΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (>)210 727 6036Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ)
117.ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ (>)210 746 2041Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Ιατρικής
118.ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ (>)210 368 8039Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Τμ. Εκπαίδευσης & Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (ΤΕΑΠΗ)
119.ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (>)210 746 1499Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Νοσηλευτικής
120.ΘΥΡΙΔΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΜΜΕ (>)210 368 9251 ΧώροςΓρ/τεία Επικοινωνίας & Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης
121.ΘΥΡΙΔΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (>)210 368 9472 ΧώροςΓρ/τεία Οικονομικών Επιστημών
122.ΚΑΓΙΑΝΝΗ ΟΛΓΑ (>)210 727 4066Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Βιολογίας
123.ΚΑΛΑΝΤΖΗ ΑΛΚΗΣΤΙΣ (>)210 746 2192Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Ιατρικής
124.ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (>)210 727 7488Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
125.ΚΑΛΛΙΑΦΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (>)210 746 2052Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Ιατρικής
126.ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΥ ΜΕΛΑΧΡΟΙΝΗ (>)210 727 7960Διοικητικό Προσωπικό
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Γρ/τεία Φιλολογίας
127.ΚΑΛΥΒΑ-ΒΛΑΧΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ (>)210 727 7773 Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
128.ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ (>)210 727 7308Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
129.ΚΑΡΑΜΠΙΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ (>)210 368 9476ΣυνεργάτηςΓρ/τεία Οικονομικών Επιστημών
130.ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ (>)210 727 5720 Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Θεολογίας
131.ΚΑΡΒΕΛΑ ΡΑΝΙΑ (>)210 746 1436Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Νοσηλευτικής
132.ΚΑΡΥΔΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (>)210 727 6018 Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ)
133.ΚΑΡΥΣΤΗΝΑΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (>)210 727 7307Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
134.ΚΑΣΙΜΑΤΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ (>)210 727 5338Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Πληροφορικής
135.ΚΑΤΡΑΝΗ ΜΑΡΙΑ (>)210 727 5571Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία ΜΙΘΕ
136.ΚΑΤΣΙΚΑΡΕΛΗ ΕΙΡΗΝΗ (>)210 727 7970Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Ιστορίας και Αρχαιολογίας
137.ΚΕΚΕΣ ΙΩΑΚΕΙΜ (>)210 368 8654Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Νομικής
138.ΚΙΟΣΕ ΣΤΥΛΙΑΝΗ (>)210 727 6337Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Μαθηματικών
139.ΚΙΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (>)210 727 6745Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Φυσικής
140.ΚΟΛΑΤΣΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ (>)210 368 9406Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Οικονομικών Επιστημών
141.ΚΟΛΑΤΣΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (>)210 368 8014Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Παιδαγωγικού - Δημοτικής Εκπαίδευσης (Π.Τ.Δ.Ε)
142.ΚΟΛΑΤΣΟΥ ΜΑΡΙΑ (>)210 727 6335Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Μαθηματικών
143.ΚΟΜΝΗΝΑΚΗ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ (>)210 727 5715Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Κοινωνικής Θεολογίας
144.ΚΟΝΤΑΛΗ ΑΘΗΝΑ (>)210 727 5745ΣυνεργάτηςΓρ/τεία Κοινωνικής Θεολογίας
145.ΚΟΝΤΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ (>)210 746 1309Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Οδοντιατρικής
146.ΚΟΡΔΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ (>)210 727 7570Διοικητικό Προσωπικό
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Γρ/τεία Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
147.ΚΟΡΔΑΤΖΑΚΗ ΑΡΓΥΡΩ (>)210 368 8655Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Νομικής
148.ΚΟΡΔΟΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΑ (>)210 727 5712Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Κοινωνικής Θεολογίας
149.ΚΟΡΟΜΗΛΟΥ ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ (>)210 727 7316Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Φιλοσοφίας - Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας
150.ΚΟΥΡΕΛΗ ΕΛΕΝΗ (>)210 368 8661Διοικητικό Προσωπικό
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Γρ/τεία Νομικής
151.ΚΟΥΡΗΣ ΣΠΥΡΟΣ (>)210 727 5714Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Θεολογίας
152.ΚΟΥΤΟΥΒΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (>)210 746 2247Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Ιατρικής
153.ΚΟΥΤΣΟΥΒΕΛΗΣ ΣΥΜΕΩΝ (>)210 368 8044Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Τμ. Εκπαίδευσης & Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (ΤΕΑΠΗ)
154.ΚΟΦΙΝΑ ΜΑΝΙΑ (>)210 727 4355Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Φαρμακευτικής
155.ΚΡΙΘΑΡΗ-ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ-ΕΛΕΝΗ (>)210 727 7667Διοικητικό Προσωπικό
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Γρ/τεία Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
156.ΚΥΡΙΑΖΗ ΕΡΣΗ (>)210 727 7961Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Φιλοσοφίας - Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας
157.ΚΩΣΤΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ (>)210 727 6035Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ)
158.ΛΑΔΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (>)210 727 5762Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Θεολογίας
159.ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΜΕΛΙΝΑ (>)210 368 9283 Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Επικοινωνίας & Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης
160.ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ (>)210 727 6144 Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ)
161.ΛΕΚΚΑ-ΜΑΡΣΕΛΛΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ (>)210 727 6334Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Μαθηματικών
162.ΛΕΩΝΙΔΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ (>)210 727 5161Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Πληροφορικής
163.ΛΟΥΔΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ (>)210 727 5847Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Κοινωνικής Θεολογίας
164.ΛΟΥΠΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ (>)210 727 5154Διοικητικό Προσωπικό
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Γρ/τεία Πληροφορικής
165.ΛΥΚΟΥΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ (>)210 746 1105Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Οδοντιατρικής
166.ΛΥΜΠΕΡΙΔΟΥ-ΠΑΠΠΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ (>)210 727 6332Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Μαθηματικών
167.ΛΥΡΙΤΣΗ ΑΘΗΝΑ (>)210 727 5717Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Θεολογίας
168.ΛΥΡΙΤΣΗ ΕΥΔΟΚΙΑ (>)210 368 8022Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Παιδαγωγικού - Δημοτικής Εκπαίδευσης (Π.Τ.Δ.Ε)
169.ΛΩΛΗ ΟΛΓΑ (>)210 368 9466Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Οικονομικών Επιστημών
170.ΜΑΪΚΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ (>)210 727 7317Διοικητικό Προσωπικό
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Γρ/τεία Φιλοσοφίας - Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας
171.ΜΑΚΟΥΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (>)210 368 8645Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Νομικής
172.ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ (>)210 746 1402Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Νοσηλευτικής
173.ΜΑΝΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (>)210 727 5813Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Θεολογίας
174.ΜΑΡΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (>)210 727 6149Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ)
175.ΜΑΣΤΟΡΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ (>)210 727 6336Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Μαθηματικών
176.ΜΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (>)210 368 9403 Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Οικονομικών Επιστημών
177.ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ (>)210 727 4386ΧώροςΓρ/τεία Χημείας
178.ΜΗΛΙΩΝΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ (>)210 727 5872Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Θεολογίας
179.ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ (>)210 368 8612Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Νομικής
180.ΜΗΤΣΑΚΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ (>)210 727 6799Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Φυσικής
181.ΜΟΥΡΟΥΤΗ-ΓΩΓΟΥ ΦΑΝΗ (>)210 727 6977 Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Φυσικής
182.ΜΠΑΛΑΣΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (>)210 727 6029Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ)
183.ΜΠΑΛΑΦΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ (>)210 727 5746ΣυνεργάτηςΓρ/τεία Κοινωνικής Θεολογίας
184.ΜΠΑΛΑΦΟΥΤΗ ΜΑΡΙΑ (>)210 727 7482Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Σλαβικών Σπουδών
185.ΜΠΑΝΤΕΚΑ ΘΑΛΕΙΑ (>)210 727 4064Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Γεωλογίας
186.ΜΠΑΡΜΠΕΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ (>)Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Νομικής
187.ΜΠΑΡΜΠΟΗ ΑΘΗΝΑ (>)210 746 1507Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Νοσηλευτικής
188.ΜΠΕΚΑΣ ΦΩΤΙΟΣ (>)210 727 6339Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Μαθηματικών
189.ΜΠΕΝΑΡΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ (>)210 727 7950Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Θεατρικών Σπουδών
190.ΜΠΕΡΝΙΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ (>)210 727 7784Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Θεατρικών Σπουδών
191.ΜΠΙΤΣΑ ΒΙΚΤΩΡΙΑ (>)210 746 1502Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Νοσηλευτικής
192.ΜΠΟΪΝΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (>)210 727 7386Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Φιλολογίας
193.ΜΠΟΥΓΙΑΤΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (>)210 727 6372Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Μαθηματικών
194.ΜΠΟΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (>)210 746 2247Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Ιατρικής
195.ΜΠΡΟΒΑ ΕΥΤΕΡΠΗ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ (>)210 368 8081Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Παιδαγωγικού - Δημοτικής Εκπαίδευσης (Π.Τ.Δ.Ε)
196.ΝΑΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ (>)210 368 8919Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
197.ΝΑΣΙΩΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (>)210 368 8069Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Παιδαγωγικού - Δημοτικής Εκπαίδευσης (Π.Τ.Δ.Ε)
198.ΝΙΑΒΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ (>)210 727 7969ΣυνεργάτηςΓρ/τεία Θεατρικών Σπουδών
199.ΝΙΓΙΑΝΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ (>)210 746 2123Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Ιατρικής
200.ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (>)210 727 4666Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Φαρμακευτικής
201.ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (>)210 727 4088Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Χημείας
202.ΝΙΚΟΛΙΔΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ (>)210 368 8063Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Τμ. Εκπαίδευσης & Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (ΤΕΑΠΗ)
203.ΞΕΖΩΝΑΚΗ ΡΟΔΑΝΘΗ (>)210 727 7952Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Φιλολογίας
204.ΞΕΖΩΝΑΚΗ-ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ (>)210 727 6028 Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ)
205.ΞΕΣΦΙΓΓΗ ΜΑΡΙΑ (>)210 727 4193Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Φαρμακευτικής
206.ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (>)210 746 1441Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Νοσηλευτικής
207.ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΣΟΦΙΑ (>)210 727 4386Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Χημείας
208.ΠΑΛΑΣΚΑ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ (>)210 727 5192Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Πληροφορικής
209.ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (>)210 727 4058Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Φαρμακευτικής
210.ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΗΣ (>)Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Παιδαγωγικού - Δημοτικής Εκπαίδευσης (Π.Τ.Δ.Ε)
211.ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ (>)210 727 4247Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Βιολογίας
212.ΠΑΠΑΔΗΜΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (>)210 727 6076Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ)
213.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ (>)210 727 7968Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Φιλολογίας
214.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΛΑ (>)210 368 8653Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Νομικής
215.ΠΑΠΑΔΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ (>)210 727 7454Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
216.ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (>)210 368 8652Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Νομικής
217.ΠΑΠΑΝΑΓΝΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ (>)210 746 2175ΣυνεργάτηςΓρ/τεία Ιατρικής
218.ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (>)210 727 7963Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Φιλοσοφίας - Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας
219.ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΜΑΡΙΑ (>)210 368 9467Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Οικονομικών Επιστημών
220.ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ (>)210 727 7965Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Ψυχολογίας
221.ΠΑΠΠΟΥ-ΒΑΛΙΑΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ (>)210 368 9575Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Τουρκικών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών
222.ΠΑΣΤΡΑ ΑΝΝΑ (>)210 727 7474Διοικητικό Προσωπικό
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Γρ/τεία Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
223.ΠΑΤΡΙΝΕΛΗ ΜΕΛΠOΜΕΝΗ (>)210 727 7519Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Ψυχολογίας
224.ΠΕΤΡΕΛΛΗ ΜΑΡΙΝΑ (>)210 368 8963ΣυνεργάτηςΓρ/τεία Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
225.ΠΙΠΠΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ (>)210 368 8649ΣυνεργάτηςΓρ/τεία Νομικής
226.ΠΛΙΑΤΣΙΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (>)210 727 7311Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Φιλολογίας
227.ΠΟΘΗΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (>)210 727 5181Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Πληροφορικής
228.ΠΡΑΓΙΑΝΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ (>)210 727 7793Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
229.ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ (>)210 727 4088, 210 727 4098 ΧώροςΓρ/τεία Χημείας
230.ΡΟΜΠΟΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (>)210 727 7962Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Φιλοσοφίας - Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας
231.ΣΑΒΒΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ (>)210 727 5590Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία ΜΙΘΕ
232.ΣΑΚΕΛΛΙΟΥ-ΚΑΤΣΟΥΛΗ ΠΑΡΘΕΝΙΑ (>)210 746 1117Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Οδοντιατρικής
233.ΣΑΝΤΑΜΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ (>)210 727 7910Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
234.ΣΑΡΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (>)210 746 2047Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Ιατρικής
235.ΣΑΤΡΑΤΖΕΜΗ ΓΕΩΡΓΙΑ (>)210 727 4947Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Χημείας
236.ΣΙΩΤΟΥ ΜΑΡΙΕΤΤΑ (>)210 368 8003Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Παιδαγωγικού - Δημοτικής Εκπαίδευσης (Π.Τ.Δ.Ε)
237.ΣΚΕΝΤΕΡΗ ΦΩΤΕΙΝΗ (>)210 368 9457Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Επικοινωνίας & Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης
238.ΣΚΕΝΤΕΡΗΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ (>)210 727 4062Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Γεωλογίας
239.ΣΚΟΡΔΙΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (>)210 727 7887 Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Ιστορίας και Αρχαιολογίας
240.ΣΚΟΥΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (>)210 368 9431Διοικητικό Προσωπικό
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Γρ/τεία Οικονομικών Επιστημών
241.ΣΟΪΛΕΔΗ ΜΑΡΙΝΑ (>)210 368 8007Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Παιδαγωγικού - Δημοτικής Εκπαίδευσης (Π.Τ.Δ.Ε)
242.ΣΟΥΡΒΙΝΟΥ ΑΘΗΝΑ (>)210 368 9408Διοικητικό Προσωπικό
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Γρ/τεία Επικοινωνίας & Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης
243.ΣΠΕΤΖΑΡΗ ΕΙΡΗΝΗ (>)210 727 4098Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Χημείας
244.ΣΠΥΡΑΚΗ ΤΑΝΙΑ (>)210 727 7541Διοικητικό Προσωπικό
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Γρ/τεία Μουσικών Σπουδών
245.ΣΠΥΡΙΔΑΚΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ (>)210 368 9400Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Οικονομικών Επιστημών
246.ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (>)210 727 6754Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Φυσικής
247.ΣΤΑΘΟΥΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (>)210 727 7303Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Θεατρικών Σπουδών
248.ΣΤΑΜΠΟΛΙΑΔΗ ΔΑΦΝΗ (>)210 727 4682Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Γεωλογίας
249.ΤΑΜΠΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (>)210 368 8072Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Τμ. Εκπαίδευσης & Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (ΤΕΑΠΗ)
250.ΤΑΜΠΑΡΗ ΜΑΓΔΑ (>)210 368 8648Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Νομικής
251.ΤΑΧΜΙΤΖΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (>)210 727 7318Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Ιστορίας και Αρχαιολογίας
252.ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ (>)210 727 7449 ΧώροςΓρ/τεία Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
253.ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (>)210 727 5713 ΧώροςΓρ/τεία Θεολογίας
254.ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ 2 ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ (>)210 368 8644 ΧώροςΓρ/τεία Νομικής
255.ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΟΙΝΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΜ. (Virtual) (>)210 727 4397 ΧώροςΓρ/τεία Βιολογίας
256.ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΟΙΝΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΜ. (Virtual) (>)210 727 5644 ΧώροςΓρ/τεία Πληροφορικής
257.ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΟΙΝΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΜ. (Virtual) (>)210 727 6331 ΧώροςΓρ/τεία Μαθηματικών
258.ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΟΙΝΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΜ. (ΦΥΣΙΚΗ ΥΠΑΡΞΗ) (>)210 727 5713 ΧώροςΓρ/τεία Θεολογίας
259.ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΟΙΝΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΜ. (ΦΥΣΙΚΗ ΥΠΑΡΞΗ) (>)210 727 7657 ΧώροςΓρ/τεία Φιλοσοφίας - Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας
260.ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΟΙΝΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΜ. ΙΑΤΡΙΚΗΣ (>)210 746 2053 ΧώροςΓρ/τεία Ιατρικής
261.ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΟΙΝΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΜ. ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (>)210 727 7310 ΧώροςΓρ/τεία Φιλολογίας
262.ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΟΙΝΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΜ. ΦΠΨ (ΦΥΣΙΚΗ ΥΠΑΡΞΗ) (>)210 727 7657 ΧώροςΓρ/τεία Φιλοσοφίας - Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας
263.ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΟΙΝΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (>)210 727 5820 ΧώροςΓρ/τεία Κοινωνικής Θεολογίας
264.ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΟΙΝΟΥ ΤΕΦΑΑ (>)210 727 6034 ΧώροςΓρ/τεία Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ)
265.ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΟΙΝΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ (>)210 727 4361 ΧώροςΓρ/τεία Φαρμακευτικής
266.ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΦΥΣΙΚΟ ΤΜΗΜΑ (>)210 727 6807 ΧώροςΓρ/τεία Φυσικής
267.ΤΗΛΕΦΩΝΙΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΟΙΝΟΥ (>)210 368 8079 ΧώροςΓρ/τεία Τμ. Εκπαίδευσης & Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (ΤΕΑΠΗ)
268.ΤΟΥΜΠΑΝΗ ΑΝΝΑ (>)210 727 7511Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Φιλοσοφίας - Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας
269.ΤΡΑΓΟΥΔΑΡΑ ΜΑΝΤΗ (>)210 727 6990Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Φυσικής
270.ΤΡΟΥΛΛΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ (>)210 727 7312Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
271.ΤΡΥΦΙΑΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ (>)210 727 7434 Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Φιλοσοφίας - Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας
272.ΤΡΥΦΙΑΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (>)210 727 7356Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Ιστορίας και Αρχαιολογίας
273.ΤΣΙΟΥΠΗ ΣΟΥΛΤΑΝΑ (>)210 727 7966Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
274.ΤΣΙΠΡΑ ΕΛΕΝΗ (>)210 368 9493Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Οικονομικών Επιστημών
275.ΤΣΙΩΤΑ ΔΗΜΗΤΡΑ (>)210 727 7370Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Ψυχολογίας
276.ΤΣΟΥΚΑΝΕΛΛΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ (>)210 368 8638 Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Νομικής
277.ΦΙΛΑΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (>)210 727 7849Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Ιστορίας και Αρχαιολογίας
278.ΦΙΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (>)210 727 7794Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
279.ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (>)210 727 7967Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
280.ΦΟΥΝΤΑΣ ΣΠΥΡΟΣ (>)210 727 7940Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
281.ΦΟΥΡΤΟΥΝΗ ΜΑΡΙΑ (>)210 746 2252Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Ιατρικής
282.ΦΡΑΓΚΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (>)210 746 1119Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Οδοντιατρικής
283.ΦΡΥΔΑΣ ΘΕΟΔΟΣΗΣ (>)210 368 8651Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Νομικής
284.ΦΩΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (>)210 368 8913Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
285.ΦΩΤΟΥ ΗΛΙΑΝΑ (>)210 727 7738Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Φιλολογίας
286.ΧΑΛΑΖΩΝΙΤΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ (>)210 368 8040Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Τμ. Εκπαίδευσης & Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (ΤΕΑΠΗ)
287.ΧΑΛΚΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (>)210 368 9577Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Τουρκικών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών
288.ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ (>)210 727 5742Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Κοινωνικής Θεολογίας
289.ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ (>)210 727 4351Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Φαρμακευτικής
290.ΧΟΝΔΡΟΘΑΝΑΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (>)210 368 8021Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Παιδαγωγικού - Δημοτικής Εκπαίδευσης (Π.Τ.Δ.Ε)
291.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΕΛΠΙΔΑ (>)210 727 7956Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Ιστορίας και Αρχαιολογίας
292.ΧΡΥΣΑΦΗ ΜΑΡΙΑ (>)210 727 7453Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
293.ΧΩΡΑΦΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ (>)210 727 4061Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Γεωλογίας
294.ΨΑΡΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (>)210 727 4279Διοικητικό Προσωπικό
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Γρ/τεία Γεωλογίας