Αποτελέσματα Αναζήτησης: Βρέθηκαν 296 εγγραφές
επιστροφή
Γενική Διεύθυνση: Γραμματείες - Διεύθυνση: Γραμματείες των Τμημάτων
  Ονοματεπώνυμο Τηλέφωνο E-mail ΙδιότηταΤμήμα
1.FAX ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (>)210 727 7694 ΧώροςΓρ/τεία Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
2.FAX ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΙΙ (>)210 746 2102 ΧώροςΓρ/τεία Ιατρικής
3.FAX ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΜ. ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (>)210 727 4065 ΧώροςΓρ/τεία Βιολογίας
4.FAX ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΜ. ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (>)210 727 7450 ΧώροςΓρ/τεία Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
5.FAX ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΜ. Μ.Ι.Θ.Ε. (>)210 727 5530 ΧώροςΓρ/τεία ΜΙΘΕ
6.FAX ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΜ. ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (>)210 727 7575 ΧώροςΓρ/τεία Μουσικών Σπουδών
7.FAX ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΜ. ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (>)210 746 1500 ΧώροςΓρ/τεία Νοσηλευτικής
8.FAX ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΜ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (>)210 368 8920 ΧώροςΓρ/τεία Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
9.FAX ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΜ. ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (>)210 727 7654 ΧώροςΓρ/τεία Φιλολογίας
10.FAX ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΜ. ΦΥΣΙΚΗΣ (ΔΕΠ) (>)210 727 6816 ΧώροςΓρ/τεία Φυσικής
11.FAX ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (>)210 746 1187 ΧώροςΓρ/τεία Οδοντιατρικής
12.FAX ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (>)210 727 7923 ΧώροςΓρ/τεία Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
13.FAX ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ (>)210 368 8640 ΧώροςΓρ/τεία Νομικής
14.FAX ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΩΣ ΞΕΝΗΣ (>)210 727 7673 ΧώροςΓρ/τεία Διδασκαλείου Νέας Ελληνικής Γλώσσας
15.FAX ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (>)210 727 7489 ΧώροςΓρ/τεία Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
16.FAX ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΜ. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (>)210 727 6341 ΧώροςΓρ/τεία Μαθηματικών
17.FAX ΤΜ. ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (>)210 727 5811 ΧώροςΓρ/τεία Θεολογίας
18.FAX ΤΜ. ΚΟΙΝΩΝ. ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (>)210 727 5711 ΧώροςΓρ/τεία Κοινωνικής Θεολογίας
19.FAX ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (>)210 727 5191 ΧώροςΓρ/τεία Πληροφορικής
20.FAX Φ.Π.Ψ (>)210 727 7315 ΧώροςΓρ/τεία Φιλοσοφίας - Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας
21.FAX ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ EMME (>)210 368 9473 ΧώροςΓρ/τεία Επικοινωνίας & Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης
22.FAX ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΩΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (>)210 746 2197 ΧώροςΓρ/τεία Ιατρικής
23.FAX ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (>)210 746 2050 ΧώροςΓρ/τεία Ιατρικής
24.FAX ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜ. ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ (>)210 368 8019 ΧώροςΓρ/τεία Παιδαγωγικού - Δημοτικής Εκπαίδευσης (Π.Τ.Δ.Ε)
25.FAX ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΠΟΣΔΕΠ (>)210 727 6449 Χώρος
26.FAX ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΕΑΠΗ (>)210 368 8057 ΧώροςΓρ/τεία Εκπαίδευσης & Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (ΤΕΑΠΗ)
27.FAX ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΕΦΑΑ (>)210 727 6028 ΧώροςΓρ/τεία Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ)
28.FAX ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ (>)210 727 4063 ΧώροςΓρ/τεία Γεωλογίας
29.FAX ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (>)210 727 7763 ΧώροςΓρ/τεία Θεατρικών Σπουδών
30.FAX ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (>)210 727 7954 ΧώροςΓρ/τεία Ιστορίας και Αρχαιολογίας
31.FAX ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (>)210 368 9471 ΧώροςΓρ/τεία Οικονομικών Επιστημών
32.FAX ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (>)210 727 7405 ΧώροςΓρ/τεία Σλαβικών Σπουδών
33.FAX ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (>)210 363 7947 ΧώροςΓρ/τεία Τουρκικών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών
34.FAX ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ (ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ) (>)210 727 6988 ΧώροςΓρ/τεία Φυσικής
35.FAX ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (>)210 727 7459 ΧώροςΓρ/τεία Ψυχολογίας
36.FAX ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΠΜΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ 2 (>)210 368 8961 ΧώροςΓρ/τεία Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
37.FAX ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΠΜΣ ΤΕΑΠΗ (>)210 368 8004 ΧώροςΓρ/τεία Εκπαίδευσης & Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (ΤΕΑΠΗ)
38.FAX ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΜ. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ (>)210 727 4059 ΧώροςΓρ/τεία Φαρμακευτικής
39.FAX ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΜ. ΧΗΜΕΙΑΣ (>)210 727 4097 ΧώροςΓρ/τεία Χημείας
40.FAX ΠΜΣ ΕΞΟΜΕΙΩΣΗΣ ΠΤΔΕ (>)210 368 8015 ΧώροςΓρ/τεία Παιδαγωγικού - Δημοτικής Εκπαίδευσης (Π.Τ.Δ.Ε)
41.FAX ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (>)210 746 2044 ΧώροςΓρ/τεία Ιατρικής
42.ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ (>)210 727 7891Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
43.ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ (>)210 746 1120Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Οδοντιατρικής
44.ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ ΕΛΕΝΗ (>)210 727 4658Διοικητικό Προσωπικό
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Γρ/τεία Βιολογίας
45.ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (>)210 368 8656Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Νομικής
46.ΑΜΟΥΡΓΗ ΠΙΕΡΑ (>)210 727 7429Διοικητικό Προσωπικό
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Γρ/τεία Σλαβικών Σπουδών
47.ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (>)210 368 9446Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Οικονομικών Επιστημών
48.ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ (>)210 727 5588Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία ΜΙΘΕ
49.ΑΠΟΣΚΙΤΗ ΕΥΓΕΝΙΑ (>)210 727 7302Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Μουσικών Σπουδών
50.ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ (>)210 746 2045Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Ιατρικής
51.ΑΣΤΡΑΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ (>)210 368 8917Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
52.ΒΑΓΓΑΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (>)210 727 4089Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Γεωλογίας
53.ΒΑΚΑΡΤΖΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ (>)210 727 7965Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Ψυχολογίας
54.ΒΑΝΔΩΡΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ (>)210 368 9448Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Οικονομικών Επιστημών
55.ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ (>)210 746 2003, 210 746 2062Διοικητικό Προσωπικό
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Γρ/τεία Ιατρικής
56.ΒΑΧΛΑ ΜΑΡΩ (>)210 746 2175Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Ιατρικής
57.ΒΕΡΓΟΥΡΟΥ ΑΘΗΝΑ (>)210 746 1140Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Οδοντιατρικής
58.ΒΕΡΝΑΔΑΚΗ ΑΡΙΣΤΕΑ (>)210 746 1121Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Οδοντιατρικής
59.ΒΛΑΣΣΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ (>)210 746 2042Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Ιατρικής
60.ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΕΛΕΝΗ (>)Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Μουσικών Σπουδών
61.ΓΑΛΑΝΑΚΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ (>)210 727 5228Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Πληροφορικής
62.ΓΑΡΓΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ (>)210 368 8042Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π.)Γρ/τεία Εκπαίδευσης & Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (ΤΕΑΠΗ)
63.ΓΑΡΟΥΦΑΛΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ (>)210 368 8652Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Νομικής
64.ΓΕΡΑΦΕΝΤΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ (>)210 727 7373Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Φιλοσοφίας - Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας
65.ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ-ΝΕΚΤΑΡΙΑ (>)210 368 8012Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Παιδαγωγικού - Δημοτικής Εκπαίδευσης (Π.Τ.Δ.Ε)
66.ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ (>)210 368 8949Διοικητικό Προσωπικό
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Γρ/τεία Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
67.ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ (>)210 368 8914Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
68.ΓΕΩΡΓΙΟΥ-ΚΑΡΑΒΑΝΑ ΕΥΓΕΝΙΑ (>)210 368 8010Διοικητικό Προσωπικό
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Γρ/τεία Παιδαγωγικού - Δημοτικής Εκπαίδευσης (Π.Τ.Δ.Ε)
69.ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ (>)210 368 8038Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Εκπαίδευσης & Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (ΤΕΑΠΗ)
70.ΓΙΑΚΜΟΓΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ (>)210 727 7774Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
71.ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΗΝΑΪΣ (>)210 727 7772Διοικητικό Προσωπικό
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Γρ/τεία Μουσικών Σπουδών
72.ΓΙΩΤΑΚΗ ΕΥΑ (>)210 746 2049Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Ιατρικής
73.ΓΚΙΚΑ ΜΑΡΙΑ (>)210 727 5586Διοικητικό Προσωπικό
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Γρ/τεία ΜΙΘΕ
74.ΓΚΟΥΒΡΑ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ (>)210 368 8647Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Νομικής
75.ΓΚΟΥΖΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (>)210 727 4093Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Φαρμακευτικής
76.ΓΚΟΥΖΟΥΜΑ ΣΟΦΙΑ (>)210 746 1403Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Νοσηλευτικής
77.ΓΚΟΥΜΑ ΜΑΡΙΑ (>)210 746 2252Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Ιατρικής
78.ΓΟΝΤΙΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (>)210 368 8043Διοικητικό Προσωπικό
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Γρ/τεία Εκπαίδευσης & Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (ΤΕΑΠΗ)
79.ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟΥ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 2 (>)210 727 7276 Χώρος
80.ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟΥ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (>)210 727 7671, 210 727 7971ΧώροςΓρ/τεία Διδασκαλείου Νέας Ελληνικής Γλώσσας
81.ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΜΕ (>)210 368 9407ΧώροςΓρ/τεία Επικοινωνίας & Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης
82.ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ Α ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ (>)210 746 2511 Χώρος
83.ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ Α' ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ (>) Χώρος
84.ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΣΔΕΠ (>)210 727 6445 Χώρος
85.ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΕΑΠΗ (>)210 368 8196 ΧώροςΓρ/τεία Εκπαίδευσης & Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (ΤΕΑΠΗ)
86.ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΕΦΑΑ (>)210 727 6030 ΧώροςΓρ/τεία Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ)
87.ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (>)210 727 7324 ΧώροςΓρ/τεία Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
88.ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (>)210 727 7736 ΧώροςΓρ/τεία Θεατρικών Σπουδών
89.ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ - ERASMUS (>)210 368 8646 ΧώροςΓρ/τεία Νομικής
90.ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ - ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (>)210 368 8643 ΧώροςΓρ/τεία Νομικής
91.ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ - ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ (>)210 368 8642 ΧώροςΓρ/τεία Νομικής
92.ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ (>)210 368 8641 ΧώροςΓρ/τεία Νομικής
93.ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΘΛΗΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ (>)210 727 6039 ΧώροςΓρ/τεία Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ)
94.ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (>)210 368 8197 ΧώροςΓρ/τεία Εκπαίδευσης & Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (ΤΕΑΠΗ)
95.ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ (>)210 727 4666 ΧώροςΓρ/τεία Φαρμακευτικής
96.ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ (>)210 368 8676 ΧώροςΓρ/τεία Νομικής
97.ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΜΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (>)210 368 8964ΧώροςΓρ/τεία Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
98.ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (>)210 368 8198 ΧώροςΓρ/τεία Εκπαίδευσης & Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (ΤΕΑΠΗ)
99.ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (>)210 727 7570 ΧώροςΓρ/τεία Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
100.ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (>)210 368 8912 ΧώροςΓρ/τεία Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
101.ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (>)210 363 4592 ΧώροςΓρ/τεία Τουρκικών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών
102.ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΜΕΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (>)210 368 8963ΧώροςΓρ/τεία Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
103.ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΜΕΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (>)210 368 9400 ΧώροςΓρ/τεία Οικονομικών Επιστημών
104.ΓΡΗΓΟΡΑΚΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (>)210 727 4248Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π.)Γρ/τεία Βιολογίας
105.ΓΡΙΒΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (>)210 746 1498Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Νοσηλευτικής
106.ΓΡΙΖΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ (>)210 746 2043Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Ιατρικής
107.ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΣΤΕΛΛΑ (>)210 727 6144Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ)
108.ΔΗΜΑΡΕΣΗ ΟΛΓΑ (>)210 368 8964Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
109.ΔΙΑΚΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑ (>)210 727 6031Διοικητικό Προσωπικό
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Γρ/τεία Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ)
110.ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ (>)210 746 2040Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Ιατρικής
111.ΔΟΥΚΑ ΕΙΡΗΝΗ (>)210 727 6803Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Φυσικής
112.ΔΡΕΚΟΛΙΑ ΕΥΓΕΝΙΑ (>)210 746 2051Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Ιατρικής
113.ΔΡΟΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (>)210 368 9405Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Επικοινωνίας & Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης
114.ΔΡΟΣΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ (>)210 368 8657Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Νομικής
115.ΕΥΔΟΚΙΜΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ (>)210 727 4060Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Βιολογίας
116.ΖΑΜΠΑΡΕΛΟΥ ΑΡΓΥΡΩ (>)210 746 2354 Διοικητικό Προσωπικό
117.ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (>)210 727 7314Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Ιστορίας και Αρχαιολογίας
118.ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (>)210 368 8638Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Νομικής
119.ΖΗΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (>)210 727 7451Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
120.ΖΩΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (>)210 727 6036Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ)
121.ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ (>)210 746 2041Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Ιατρικής
122.ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ (>)210 368 8039Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Εκπαίδευσης & Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (ΤΕΑΠΗ)
123.ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (>)210 746 1499Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Νοσηλευτικής
124.ΘΥΡΙΔΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΜΜΕ (>)210 368 9251 ΧώροςΓρ/τεία Επικοινωνίας & Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης
125.ΘΥΡΙΔΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (>)210 368 9472 ΧώροςΓρ/τεία Οικονομικών Επιστημών
126.ΘΥΡΙΔΕΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 6 (>)210 368 8918 ΧώροςΓρ/τεία Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
127.ΚΑΓΙΑΝΝΗ ΟΛΓΑ (>)210 727 4066Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Βιολογίας
128.ΚΑΛΑΝΤΖΗ ΑΛΚΗΣΤΙΣ (>)210 746 2192Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Ιατρικής
129.ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (>)210 727 7488Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
130.ΚΑΛΛΙΑΦΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (>)210 746 2052Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Ιατρικής
131.ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΥ ΜΕΛΑΧΡΟΙΝΗ (>)210 727 7960Διοικητικό Προσωπικό
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Γρ/τεία Φιλολογίας
132.ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ (>)210 727 7308Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
133.ΚΑΡΑΜΠΙΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ (>)210 368 9476ΣυνεργάτηςΓρ/τεία Οικονομικών Επιστημών
134.ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ (>)210 727 5720 Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Θεολογίας
135.ΚΑΡΒΕΛΑ ΡΑΝΙΑ (>)210 746 1436Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Νοσηλευτικής
136.ΚΑΡΥΔΑ ΑΡΓΥΡΩ (>)210 727 7331Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Διδασκαλείου Νέας Ελληνικής Γλώσσας
137.ΚΑΡΥΣΤΗΝΑΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (>)210 727 7307Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
138.ΚΑΣΙΜΑΤΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ (>)210 727 5338Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Πληροφορικής
139.ΚΑΤΡΑΝΗ ΜΑΡΙΑ (>)210 727 5571Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία ΜΙΘΕ
140.ΚΑΤΣΙΚΑΡΕΛΗ ΕΙΡΗΝΗ (>)210 727 7970Διοικητικό Προσωπικό
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Γρ/τεία Ιστορίας και Αρχαιολογίας
141.ΚΕΚΕΣ ΙΩΑΚΕΙΜ (>)210 368 8654Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Νομικής
142.ΚΕΤΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ (>)210 368 8058Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Εκπαίδευσης & Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (ΤΕΑΠΗ)
143.ΚΙΟΣΕ ΣΤΥΛΙΑΝΗ (>)210 727 6337Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Μαθηματικών
144.ΚΙΟΥΣΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ (>)210 368 8915Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
145.ΚΙΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (>)210 727 6745Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Φυσικής
146.ΚΟΛΑΤΣΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ (>)210 368 9406Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Οικονομικών Επιστημών
147.ΚΟΛΑΤΣΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (>)210 368 8055Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Εκπαίδευσης & Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (ΤΕΑΠΗ)
148.ΚΟΛΑΤΣΟΥ ΜΑΡΙΑ (>)210 727 6335Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Μαθηματικών
149.ΚΟΛΙΑΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (>)210 727 7430Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Σλαβικών Σπουδών
150.ΚΟΛΩΝΙΑΡΗ ΞΕΝΙΑ (>)Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ)
151.ΚΟΜΝΗΝΑΚΗ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ (>)210 727 5715Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Κοινωνικής Θεολογίας
152.ΚΟΝΤΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ (>)210 746 1309Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Οδοντιατρικής
153.ΚΟΡΔΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ (>)210 727 7570Διοικητικό Προσωπικό
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Γρ/τεία Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
154.ΚΟΡΔΑΤΖΑΚΗ ΑΡΓΥΡΩ (>)210 368 8655Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Νομικής
155.ΚΟΡΔΟΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΑ (>)210 727 5712Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Κοινωνικής Θεολογίας
156.ΚΟΡΚΟΛΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (>)210 368 8092Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Παιδαγωγικού - Δημοτικής Εκπαίδευσης (Π.Τ.Δ.Ε)
157.ΚΟΡΟΜΗΛΟΥ ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ (>)Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Φιλοσοφίας - Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας
158.ΚΟΥΡΕΛΗ ΕΛΕΝΗ (>)210 368 8661Διοικητικό Προσωπικό
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Γρ/τεία Νομικής
159.ΚΟΥΡΗΣ ΣΠΥΡΟΣ (>)210 727 5714Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Θεολογίας
160.ΚΟΥΤΟΥΒΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (>)210 746 2247Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Ιατρικής
161.ΚΟΥΤΣΟΥΒΕΛΗΣ ΣΥΜΕΩΝ (>)210 368 8044Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Εκπαίδευσης & Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (ΤΕΑΠΗ)
162.ΚΟΦΙΝΑ ΜΑΝΙΑ (>)210 727 4355Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Φαρμακευτικής
163.ΚΡΙΘΑΡΗ-ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ-ΕΛΕΝΗ (>)210 727 7667Διοικητικό Προσωπικό
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Γρ/τεία Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
164.ΚΥΡΙΑΖΗ ΕΡΣΗ (>)210 727 7961Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Φιλοσοφίας - Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας
165.ΛΑΔΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (>)210 727 5872Διοικητικό Προσωπικό
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
Γρ/τεία Θεολογίας
166.ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΜΕΛΙΝΑ (>)210 727 4939Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Επικοινωνίας & Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης
167.ΛΕΚΚΑ-ΜΑΡΣΕΛΛΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ (>)210 727 6334Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Μαθηματικών
168.ΛΕΩΝΙΔΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ (>)210 727 5161Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Πληροφορικής
169.ΛΟΥΔΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ (>)210 727 5847Διοικητικό Προσωπικό
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Γρ/τεία Κοινωνικής Θεολογίας
170.ΛΟΥΠΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ (>)210 727 5154Διοικητικό Προσωπικό
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
Γρ/τεία Πληροφορικής
171.ΛΥΚΟΥΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ (>)210 746 1105Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Οδοντιατρικής
172.ΛΥΜΠΕΡΙΔΟΥ-ΠΑΠΠΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ (>)210 727 6332Διοικητικό Προσωπικό
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Γρ/τεία Μαθηματικών
173.ΛΥΡΙΤΣΗ ΑΘΗΝΑ (>)210 727 5717Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Θεολογίας
174.ΛΥΡΙΤΣΗ ΕΥΔΟΚΙΑ (>)210 368 8022Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Παιδαγωγικού - Δημοτικής Εκπαίδευσης (Π.Τ.Δ.Ε)
175.ΛΩΛΗ ΟΛΓΑ (>)210 368 9466Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Οικονομικών Επιστημών
176.ΜΑΪΚΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ (>)210 727 7317Διοικητικό Προσωπικό
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Γρ/τεία Φιλοσοφίας - Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας
177.ΜΑΚΟΥΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (>)210 368 8645Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Νομικής
178.ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ (>)210 746 1402Διοικητικό Προσωπικό
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Γρ/τεία Νοσηλευτικής
179.ΜΑΡΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (>)210 727 6149Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ)
180.ΜΑΣΤΟΡΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ (>)210 727 6336Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Μαθηματικών
181.ΜΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (>)210 368 9403 Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Οικονομικών Επιστημών
182.ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ (>)210 727 4386ΧώροςΓρ/τεία Χημείας
183.ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ (>)210 368 9283Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Επικοινωνίας & Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης
184.ΜΗΤΣΑΚΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ (>)210 727 6799Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Φυσικής
185.ΜΟΥΡΟΥΤΗ-ΓΩΓΟΥ ΦΑΝΗ (>)210 727 6977 Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Φυσικής
186.ΜΠΑΛΑΣΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (>)210 727 6029Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ)
187.ΜΠΑΛΑΦΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ (>)210 727 5746ΣυνεργάτηςΓρ/τεία Κοινωνικής Θεολογίας
188.ΜΠΑΛΑΦΟΥΤΗ ΜΑΡΙΑ (>)210 727 7482Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Σλαβικών Σπουδών
189.ΜΠΑΛΤΣΙΩΤΗ ΖΩΗ (>)210 368 8014Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Παιδαγωγικού - Δημοτικής Εκπαίδευσης (Π.Τ.Δ.Ε)
190.ΜΠΑΝΤΕΚΑ ΘΑΛΕΙΑ (>)210 727 4064Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Γεωλογίας
191.ΜΠΑΡΜΠΕΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ (>)Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Νομικής
192.ΜΠΑΡΜΠΟΗ ΑΘΗΝΑ (>)210 746 1507Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Νοσηλευτικής
193.ΜΠΕΚΑΣ ΦΩΤΙΟΣ (>)210 727 6339Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Μαθηματικών
194.ΜΠΕΝΑΡΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ (>)210 727 7950Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Θεατρικών Σπουδών
195.ΜΠΕΡΝΙΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ (>)210 727 7784Διοικητικό Προσωπικό
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Γρ/τεία Θεατρικών Σπουδών
196.ΜΠΙΤΣΑ ΒΙΚΤΩΡΙΑ (>)210 746 1502Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Νοσηλευτικής
197.ΜΠΟΪΝΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (>)210 727 7386Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Φιλολογίας
198.ΜΠΟΥΓΙΑΤΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (>)210 727 6372Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Μαθηματικών
199.ΜΠΟΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (>)210 746 2247Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Ιατρικής
200.ΜΠΡΟΒΑ ΕΥΤΕΡΠΗ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ (>)210 368 8081Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Παιδαγωγικού - Δημοτικής Εκπαίδευσης (Π.Τ.Δ.Ε)
201.ΝΑΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ (>)210 368 8919Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
202.ΝΑΣΙΩΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (>)210 368 8069Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Εκπαίδευσης & Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (ΤΕΑΠΗ)
203.ΝΙΑΒΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ (>)210 727 7969ΣυνεργάτηςΓρ/τεία Θεατρικών Σπουδών
204.ΝΙΓΙΑΝΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ (>)210 746 2123Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Ιατρικής
205.ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (>)210 727 4666Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Φαρμακευτικής
206.ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (>)210 727 4088Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Χημείας
207.ΝΙΚΟΛΙΔΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ (>)210 368 8063Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Εκπαίδευσης & Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (ΤΕΑΠΗ)
208.ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ (>)210 727 5518Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία ΜΙΘΕ
209.ΞΕΖΩΝΑΚΗ ΡΟΔΑΝΘΗ (>)210 727 7952Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Φιλολογίας
210.ΞΕΣΦΙΓΓΗ ΜΑΡΙΑ (>)210 727 4193Διοικητικό Προσωπικό
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Γρ/τεία Φαρμακευτικής
211.ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (>)210 746 1441Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Νοσηλευτικής
212.ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΣΟΦΙΑ (>)210 727 4386Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Χημείας
213.ΠΑΓΟΥΡΑΚΗ ΠΕΛΑΓΙΑ (>)210 727 7940 Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π.)Γρ/τεία Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
214.ΠΑΛΑΣΚΑ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ (>)210 727 5192Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Πληροφορικής
215.ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (>)210 727 4058Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Φαρμακευτικής
216.ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ (>)210 727 4247Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Βιολογίας
217.ΠΑΠΑΔΗΜΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (>)210 727 6076Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ)
218.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ (>)210 727 7968Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Φιλολογίας
219.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΛΑ (>)210 368 8653Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Νομικής
220.ΠΑΠΑΔΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ (>)210 727 7454Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
221.ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (>)210 727 7459Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Ψυχολογίας
222.ΠΑΠΑΝΑΓΝΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ (>)210 746 2175ΣυνεργάτηςΓρ/τεία Ιατρικής
223.ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (>)210 727 7963Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Φιλοσοφίας - Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας
224.ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΜΑΡΙΑ (>)210 368 9467Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Οικονομικών Επιστημών
225.ΠΑΠΠΟΥ-ΒΑΛΙΑΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ (>)210 368 9575Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Τουρκικών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών
226.ΠΑΣΤΡΑ ΑΝΝΑ (>)210 727 7474Διοικητικό Προσωπικό
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Γρ/τεία Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
227.ΠΑΤΡΙΝΕΛΗ ΜΕΛΠOΜΕΝΗ (>)210 727 7519Διοικητικό Προσωπικό
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Γρ/τεία Ψυχολογίας
228.ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (>)210 368 9576Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Τουρκικών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών
229.ΠΕΤΡΕΛΛΗ ΜΑΡΙΝΑ (>)210 368 8963ΣυνεργάτηςΓρ/τεία Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
230.ΠΙΠΠΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ (>)210 368 8612ΣυνεργάτηςΓρ/τεία Νομικής
231.ΠΛΙΑΤΣΙΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (>)210 727 7311Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Φιλολογίας
232.ΠΟΘΗΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (>)210 727 5181Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Πληροφορικής
233.ΠΡΑΓΙΑΝΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ (>)210 727 7793Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
234.ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ (>)210 727 4088, 210 727 4098 ΧώροςΓρ/τεία Χημείας
235.ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΜ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (>)210 368 8916 ΧώροςΓρ/τεία Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
236.ΡΟΜΠΟΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (>)210 727 7962Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Φιλοσοφίας - Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας
237.ΣΑΒΒΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ (>)210 727 5590Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία ΜΙΘΕ
238.ΣΑΚΕΛΛΙΟΥ-ΚΑΤΣΟΥΛΗ ΠΑΡΘΕΝΙΑ (>)210 746 1117Διοικητικό Προσωπικό
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Γρ/τεία Οδοντιατρικής
239.ΣΑΝΤΑΜΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ (>)210 727 7910Διοικητικό Προσωπικό
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Γρ/τεία Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
240.ΣΑΡΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (>)210 746 2047Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Ιατρικής
241.ΣΑΤΡΑΤΖΕΜΗ ΓΕΩΡΓΙΑ (>)210 727 4947Διοικητικό Προσωπικό
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Γρ/τεία Χημείας
242.ΣΕΪΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (>)210 368 8659Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Νομικής
243.ΣΙΩΤΟΥ ΜΑΡΙΕΤΤΑ (>)210 368 8003Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Παιδαγωγικού - Δημοτικής Εκπαίδευσης (Π.Τ.Δ.Ε)
244.ΣΚΕΝΤΕΡΗ ΦΩΤΕΙΝΗ (>)210 368 9457Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Επικοινωνίας & Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης
245.ΣΚΕΝΤΕΡΗΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ (>)210 727 4062Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Γεωλογίας
246.ΣΚΟΡΔΙΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (>)210 727 7887 Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Ιστορίας και Αρχαιολογίας
247.ΣΚΟΥΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (>)210 368 9431Διοικητικό Προσωπικό
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Γρ/τεία Οικονομικών Επιστημών
248.ΣΟΪΛΕΔΗ ΜΑΡΙΝΑ (>)210 368 8007Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Παιδαγωγικού - Δημοτικής Εκπαίδευσης (Π.Τ.Δ.Ε)
249.ΣΟΥΡΒΙΝΟΥ ΑΘΗΝΑ (>)210 368 9408Διοικητικό Προσωπικό
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Γρ/τεία Επικοινωνίας & Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης
250.ΣΠΕΤΖΑΡΗ ΕΙΡΗΝΗ (>)210 727 4098Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Χημείας
251.ΣΠΥΡΙΔΑΚΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ (>)210 368 9400Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Οικονομικών Επιστημών
252.ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (>)210 727 6754Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Φυσικής
253.ΣΤΑΘΟΥΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (>)210 727 7303Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Θεατρικών Σπουδών
254.ΣΤΑΜΠΟΛΙΑΔΗ ΔΑΦΝΗ (>)210 727 4682Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Γεωλογίας
255.ΣΤΕΦΑΝΑΤΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ (>)210 727 6825Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Φυσικής
256.ΤΑΜΠΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (>)210 368 8072Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Εκπαίδευσης & Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (ΤΕΑΠΗ)
257.ΤΑΜΠΑΡΗ ΜΑΓΔΑ (>)210 368 8648Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Νομικής
258.ΤΑΧΜΙΤΖΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (>)210 727 7318Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Ιστορίας και Αρχαιολογίας
259.ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ (>)210 727 7449 ΧώροςΓρ/τεία Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
260.ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (>)210 727 5713 ΧώροςΓρ/τεία Θεολογίας
261.ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ 2 ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ (>)210 368 8644 ΧώροςΓρ/τεία Νομικής
262.ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΟΙΝΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΜ. (Virtual) (>)210 727 6331 ΧώροςΓρ/τεία Μαθηματικών
263.ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΟΙΝΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΜ. (ΦΥΣΙΚΗ ΥΠΑΡΞΗ) (>)210 727 7657 ΧώροςΓρ/τεία Φιλοσοφίας - Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας
264.ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΟΙΝΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΜ. ΙΑΤΡΙΚΗΣ (>)210 746 2053 ΧώροςΓρ/τεία Ιατρικής
265.ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΟΙΝΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΜ. ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (>)210 727 7310 ΧώροςΓρ/τεία Φιλολογίας
266.ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΟΙΝΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΜ. ΦΠΨ (ΦΥΣΙΚΗ ΥΠΑΡΞΗ) (>)210 727 7657 ΧώροςΓρ/τεία Φιλοσοφίας - Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας
267.ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΟΙΝΟΥ ΤΕΦΑΑ (>)210 727 6034 ΧώροςΓρ/τεία Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ)
268.ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟΥ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ (>)210 727 7971ΧώροςΓρ/τεία Διδασκαλείου Νέας Ελληνικής Γλώσσας
269.ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (>)210 746 1598 ΧώροςΓρ/τεία Νοσηλευτικής
270.ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΦΥΣΙΚΟ ΤΜΗΜΑ (>)210 727 6807 ΧώροςΓρ/τεία Φυσικής
271.ΤΗΛΕΦΩΝΙΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΟΙΝΟΥ (>)210 368 8079 ΧώροςΓρ/τεία Εκπαίδευσης & Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (ΤΕΑΠΗ)
272.ΤΙΡΚΟΥ ΕΛΕΝΗ (>)210 727 7672Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Διδασκαλείου Νέας Ελληνικής Γλώσσας
273.ΤΟΥΜΠΑΝΗ ΑΝΝΑ (>)210 727 7511Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Φιλοσοφίας - Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας
274.ΤΡΑΓΟΥΔΑΡΑ ΜΑΝΤΗ (>)210 727 6990Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Φυσικής
275.ΤΡΟΥΛΛΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ (>)210 727 7312Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
276.ΤΡΥΦΙΑΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ (>)210 727 7434 Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Φιλοσοφίας - Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας
277.ΤΡΥΦΙΑΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (>)210 727 7356Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Ιστορίας και Αρχαιολογίας
278.ΤΣΙΟΥΠΗ ΣΟΥΛΤΑΝΑ (>)210 727 7966Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
279.ΤΣΙΠΡΑ ΕΛΕΝΗ (>)210 368 9493Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Οικονομικών Επιστημών
280.ΤΣΙΩΤΑ ΔΗΜΗΤΡΑ (>)210 727 7370Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Ψυχολογίας
281.ΦΙΛΑΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (>)210 727 7849Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Ιστορίας και Αρχαιολογίας
282.ΦΙΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (>)210 727 7794Διοικητικό Προσωπικό
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Γρ/τεία Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
283.ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (>)210 727 7967Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
284.ΦΟΥΝΤΑΣ ΣΠΥΡΟΣ (>)210 727 7773Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
285.ΦΡΑΓΚΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (>)210 746 1119Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Οδοντιατρικής
286.ΦΡΥΔΑΣ ΘΕΟΔΟΣΗΣ (>)210 368 8651Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Νομικής
287.ΦΩΤΟΥ ΗΛΙΑΝΑ (>)210 727 7738Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Φιλολογίας
288.ΧΑΛΚΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (>)210 368 9577Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Τουρκικών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών
289.ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ (>)210 727 5742Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Κοινωνικής Θεολογίας
290.ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ (>)210 727 4351Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Φαρμακευτικής
291.ΧΑΤΖΗΣΑΛΑΤΑ ΜΑΡΙΑ (>)210 727 7376Διοικητικό Προσωπικό
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
Γρ/τεία Διδασκαλείου Νέας Ελληνικής Γλώσσας
292.ΧΟΝΔΡΟΘΑΝΑΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (>)210 368 8021Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Παιδαγωγικού - Δημοτικής Εκπαίδευσης (Π.Τ.Δ.Ε)
293.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΕΛΠΙΔΑ (>)210 727 7956Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Ιστορίας και Αρχαιολογίας
294.ΧΡΥΣΑΦΗ ΜΑΡΙΑ (>)210 727 7453Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
295.ΧΩΡΑΦΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ (>)210 727 4061Διοικητικό ΠροσωπικόΓρ/τεία Γεωλογίας
296.ΨΑΡΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (>)210 727 4279Διοικητικό Προσωπικό
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Γρ/τεία Γεωλογίας